nieuws

Examentraining (7): Wft Hypothecair krediet

Branche

Examentraining (7): Wft Hypothecair krediet

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten Opleidingen wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en helpen adviseurs bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste zes examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Hypothecair krediet.

Vraag 1
Dirk (31 jaar) en Petra (32 jaar) hebben een leuke woning op het oog. Het wordt de eerste keer dat ze een woning gaan aankopen. Ze winnen advies in bij een Adviseur Hypothecair krediet.

Huidige situatie:

 • Aankoop prijs woning: € 224.000.
 • Bijkomende kosten: € 10.000.
 • Benodigde financiering: € 230.000.
 • Eigen geld: € 10.000.
 • Bruto Jaarinkomen Dirk: € 40.000.
 • Bruto jaarinkomen Petra: € 22.000.

 

Al snel komt tijdens de inventarisatie naar voren dat Dirk en Petra geen risico’s willen lopen en kiezen voor zekerheid. Daarnaast geven ze aan dat ze graag voldoende geld willen overhouden om ‘leuk te kunnen blijven leven’. Hierdoor vinden ze de lasten van hun hypotheek al snel te hoog. Ze benadrukken daarom vaak dat de lasten laag moeten blijven.

Welke twee van onderstaande reacties van de adviseur zijn het meest professioneel en inhoudelijk correct?

 1. Je geeft aan dat lage lasten tegenstrijdig zijn met het afdekken van alle risico’s en gaat met Dirk en Petra in gesprek over het stellen van prioriteiten.
 2. Je geeft aan dat het afdekken van risico’s kosten met zich meebrengt en dat daardoor niet aan de wens van lage lasten kan worden voldaan.
 3. Je geeft aan dat het afdekken van risico’s heel belangrijk is. Aangezien dit nu eenmaal de wens is moeten ze de bijkomende lasten maar accepteren.
 4. Je geeft aan dat je een analyse maakt van de risico’s voor Dirk en Petra en dat je daarna samen kijkt naar de mogelijke oplossingen en gevolgen voor de maandlasten.

Vraag 2
Je bent Adviseur Hypothecair krediet bij een tussenpersoon. Je hebt een afspraak met Sjoerd en Anne. Ze komen met een brief van de geldverstrekker, waaruit blijkt dat ze een forse betalingsachterstand hebben en dat de geldverstrekker nu dreigt met executoriale verkoop. Ze moeten zo spoedig mogelijk een aanzienlijke verbetering laten zien in hun betaalgedrag. Ze vragen je wat ze moeten doen met deze brief en vragen je om hulp. Je legt hen uit dat de geldverstrekker de bevoegdheid heeft de woning zonder tussenkomst van de rechter te verkopen. Sjoerd en Anne schrikken hiervan: ze willen niet dat hun woning wordt verkocht, zeker omdat ze dan hun thuis kwijt zijn en een restschuld overhouden! Het probleem is dat Sjoerd is ontslagen en een jaar geen baan heeft gehad, waardoor de hypotheeklasten niet konden worden opgebracht. Nu heeft hij wel weer een baan, maar hij verdient wel minder dan voorheen. De betalingsachterstand bedraagt ongeveer zes maandlasten. Het grootste gedeelte van het hypothecaire krediet kent nu een variabele rente.

Op basis van je analyse moeten Sjoerd en Anne langzaam maar zeker hun achterstanden kunnen inlopen. De geldgever gaat akkoord met de betalingsregeling, zoals jij die voorstelt. Daarbij is hun marge zeer fragiel: ze kunnen zich geen enkel risico permitteren. Daarom stel je vast dat het een onverantwoord risico is, voor Sjoerd en Anne, om het hypothecaire krediet door te laten lopen tegen een variabele rente. Je adviseert dringend om de rente 10 jaar vast te zetten. De rente daarop is overigens nauwelijks hoger dan de variabele rente die ze nu betalen. Op basis van je analyse van alle inkomsten en uitgaven moeten ze deze lasten kunnen dragen.

Ondanks dit advies blijven Sjoerd en Anne nog bij het idee dat ze de volledige hypotheek op basis van een variabele rente willen houden. Dit levert immers nu de laagste lasten op, waardoor de achterstand sneller kan worden ingelopen.

Welke reactie hierop is het meest passend richting Sjoerd en Anne?

 1. Als jullie kiezen voor een variabele rente, lopen jullie een   onverantwoord risico. Bij toekomstige rentestijging lopen jullie het risico dat je de maandlast niet meer kan betalen.
 2. Als de rente stijgt, dan stijgen jullie maandlasten. Gevolg is dat de achterstand weer oploopt. De geldverstrekker gaat dan wel over tot executie. Dan raak je het huis dus kwijt.
 3. Als jullie een variabele rente kiezen, dan wijken jullie af van mijn advies. Ik kan het advies aanpassen naar jullie wens, maar daar moet je dan wel voor tekenen.

Klik hier voor de antwoorden.

Reageer op dit artikel