nieuws

KPMG: ‘Internationale verzekeraar richt pijlen steeds meer op India’

Branche

KPMG: ‘Internationale verzekeraar richt pijlen steeds meer op India’

Grote internationale verzekeraars die op zoek zijn naar diversificatie en uitbreiding van hun marktaandeel zullen hun pijlen in toenemende mate op India richten. “Vooral nu buitenlandse ondernemingen de mogelijkheid hebben gekregen om op grotere schaal in het land te investeren zal India hoger op de strategische agenda van menig verzekeraar komen te staan”, zegt Willem-Jan Brinkman, partner bij KPMG Corporate Finance.

Volgens Brinkman gaat het optrekken van de grens aan directe buitenlandse investeringen van 25% naar 49% ervoor zorgen dat verzekeringsmaatschappijen na een periode vol uitdagingen in hoog tempo weer voor groei zullen gaan. “De aandacht zal weer op innovatie worden gevestigd. Het gevolg hiervan is dat het aantal joint ventures tussen gevestigde, westerse verzekeraars en bedrijven in de opkomende markten dit jaar flink zal toenemen”, aldus Brinkman.

Buitenlands en lokaal eigendom
Naast India vormt China volgens Brinkman een belangrijkste groeimarkt voor westerse verzekeringsmaatschappijen. “Ook China ondergaat ingrijpende veranderingen als het om regelgeving gaat, met name als gevolg van de nieuwe solvency standaard die in 2015 of 2016 zal worden ingevoerd.” Brinkman stipt aan dat daarnaast de versoepeling van de beperkingen die gesteld worden aan buitenlands eigendom en de veranderde eisen aan lokaal eigendom zullen leiden tot meer belangstelling van verzekeraars voor de Chinese markt. “Dit gaat met name op voor de zorg- en de pensioenmarkt. Deze maatregelen moeten het aandeel van de Chinese overheid in de verzekeringsmaatschappijen verkleinen. Het huidige vijfjarenplan van de overheid heeft bovendien onder meer tot doel om een systeem van basisgezondheidszorg te introduceren, inclusief de ontwikkeling van een uitgebreid systeem van medische vergoedingen. In dit kader zal de Chinese overheid in toenemende mate op zoek gaan naar de private sector voor oplossingen”, zegt Brinkman.

Westerse markt
KPMG verwacht dan ook dat grote verzekeringsmaatschappijen in de opkomende landen voorlopig grote belangstelling voor de westerse markt zullen blijven vertonen. De overnames door het Chinese conglomeraat Fosun kondigde de nieuwe trend aan van Aziatische verzekeraars die op zoek zijn naar investeringen in het buitenland. “Gezien de grote hoeveelheid beschikbare kapitaal, de behoefte aan diversificatie, de relatieve onvolwassenheid van de nationale investeringsmarkt en de behoefte om activa en passiva beter in evenwicht te brengen, is het te verwachten dat bedrijven in landen als China ook steeds meer zullen gaan investeren in onroerend goed en infrastructuur”, voorspelt Brinkman.

Innovatieve bedrijven
Brinkman stelt vast dat verzekeringsmaatschappijen in de gevestigde, westerse markten de komende jaren te maken gaan krijgen met een totaal andere dynamiek. “Nieuwe technologie is noodzakelijk om innovatief te blijven, concurrentievoordeel te behalen en de ervaring van de klant te verbeteren. Een aantal verzekeraars investeert weliswaar zelf aanzienlijk in innovatie, maar ik zie ook een duidelijke trend waarin traditionele verzekeraars partnerships aangaan met nieuwe innovatieve bedrijven om specifieke technologie snel in huis te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse en digitale distributie.” Brinkman vreest wel dat traditionele westerse verzekeraars een lastige partner kunnen zijn voor innovatieve bedrijven. “De bedrijven denken over het algemeen wat conservatiever, beschikken over verouderde en weinig flexibele systemen en worden in hun handelen vaak beperkt door regelgeving.”

Reageer op dit artikel