nieuws

Examentraining (3): Wft Vermogen

Branche

Examentraining (3): Wft Vermogen

Het is het jaar van de waarheid voor de adviseurs die hun Wft-examens nog moeten behalen. Amweb publiceert in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten wekelijks een casus. De vragen en uitleg zijn gemaakt door het opleidingsinstituut en bieden adviseurs een steuntje in de rug bij hun voorbereidingen voor de Wft-examens. De eerste examentraining staat hier. En de tweede hier. Deze week een casus met actuele vragen uit de module Wft Vermogen.

Casus Albert Albert (58 jaar) is gehuwd met Lea (56 jaar) en heeft twee uitwonende kinderen. Albert is een gepassioneerd wiskundige. Hij dacht altijd leraar te willen zijn, maar na vijf jaar middelbare scholieren proberen te interesseren, spatte die droom uiteen. Albert besluit daarop om met een aantal ondernemers in gesprek te gaan.

Hij biedt hen aan op basis van no cure no pay te kijken in hoeverre hij de machines efficiënter kan laten functioneren en daarmee het productieproces te optimaliseren. Dertig jaar later heeft Albert zeven mensen in dienst en zit zijn bedrijf ’Statisticus Optimus’ aan tafel met grote nationale en internationale bedrijven om over de productieprocessen te adviseren. Lea heeft tot twee jaar geleden gewerkt, maar is gestopt wegens gezondheidsproblemen. Albert begint de laatste tijd te voelen dat hij te veel bezig is met leidinggeven en te weinig met wiskunde en statistiek.

Hij overweegt om zijn onderneming over te dragen. Albert heeft inmiddels een goed bod ontvangen voor zijn onderneming. De koper wil voor de klanten en de naam drie maal de winst betalen. Daarnaast zit er overwaarde in het pand. Het bedrijfspand neemt de koper over voor een bedrag van € 220.000. De overdracht van de overige bezittingen gebeurt tegen boekwaarde. De schulden neemt de koper niet over. Albert blijft vervolgens vijf jaar in dienst bij de koper van de onderneming. Zijn totale bruto inkomen bedraagt dan € 65.000 per jaar.

Dat is een stuk lager dan zijn huidige inkomen en Albert vraagt zich af of hij en zijn vrouw Lea voldoende hebben aan dit inkomen. Zij hebben een bourgondische levensstijl en willen na verkoop van de onderneming hetzelfde besteedbaar inkomen houden. De kinderen staan op eigen benen. Zij hebben in ieder geval geen financiële steun meer nodig. Albert en Lea vinden dat zij financieel hun eigen boontjes moeten kunnen doppen.

Albert en Lea hebben hun huidige eigen woning in 1999 gekocht. De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 520.000. Zij hebben een hypotheek van € 400.000. De huidige rente van de hypotheek bedraagt 5,1%. De rente staat nog vast tot 2024. Het privévermogen van Albert en Lea bedraagt € 80.000. Dit bedrag hebben zij verkregen uit een erfenis van de ouders van Lea.

Balans Statisticus Optimus per 31-12
Pand

€ 120.000

Eigen vermogen

€ 208.600

Auto’s

€ 112.000

Oudedagsreserve

€ 63.200

Elektronica

€ 57.000

Langlopende schuld Bank

€ 90.000

Overige inventaris

€ 12.000

Kortlopende schuld Bank

€ 23.000

Debiteuren

€ 68.000

Crediteuren

€ 11.200

Liquide middelen

€ 70.000

Te betalen belastingen

€ 43.000

 

 € 439.000

 

€ 439.000

De winst en verliesrekening over het voorgaande jaar van Statisticus Optimus

Omzet

€ 832.000

Personeelskosten

-/- € 562.000

Autokosten

-/- € 43.000

Huisvesting

-/- € 5.200

Reclame en promotie

-/- € 44.500

Overige kosten

-/- € 27.000

Afschrijving pand

€ 0

Afschrijving auto’s

-/- € 34.000

Afschrijving Elektronica

-/- € 15.400

Afschrijving overige inventaris

-/- € 3.400

Rentebaten

€ 700

Rentelasten

-/- € 4.075

Resultaat

94.125

Vraag 1 Bereken de stakingswinst indien Albert zijn onderneming per begin van dit jaar verkoopt. Vraag 2 Wat houdt Albert netto over, indien hij besluit om direct met de fiscus af te rekenen? Maak gebruik van onderstaande tabel.Je hoeft geen rekening te houden met heffingskortingen.

Tarief box I

Belastbaar inkomen Belasting tarief

Tarief premie

Vóór AOW

meer dan

maar niet meer dan

 

volksverzekeringen

%

totaal

19.822

8,35%

28,15%

36,50%

7.234

19.822

33.589

13,85%

28,15%

42,00%

13.016

33.589

57.585

42,00%

 

42,00%

23.094

57.585

52,00%

 

52,00%

 

Klik hier voor de juist antwoorden.

Reageer op dit artikel