nieuws

Driehoeksverhouding onontbeerlijk voor multinationale programma’s

Branche

Grote bedrijven gebruiken steeds vaker multinationale programma’s om de complexiteit van hun wereldwijde activiteiten te kunnen beheersen. Een geslaagd programma staat of valt met een goede verstandhouding tussen verzekeraar, makelaar en verzekerde.

Driehoeksverhouding onontbeerlijk voor multinationale programma’s

Volgens ACE’s recente European Risk briefing stelt 92% van de risicomanagers van grote Europese bedrijven dat hun inkomsten in de afgelopen drie jaar steeds vaker uit het buitenland afkomstig waren. En 85% van hen bevestigt dat de fysieke aanwezigheid van hun bedrijf steeds internationaler is geworden. Organisaties worden geconfronteerd met meer verzekeringsclaims van buiten hun thuismarkten en  vinden in meerderheid dat die multinationale claims bovendien complexer van aard zijn.

Zware last

In deze geglobaliseerde wereld heeft bijna de helft (47%) van de grote bedrijven die ACE onderzocht, al één of meer multinationale verzekeringsprogramma’s in gebruik. Slechts 6% overweegt helemaal geen multinationaal verzekeringsprogramma te gaan gebruiken.

“Bedrijven worden zich er steeds bewuster van dat al hun commerciële activiteiten, waar verzekeren er één van is, moeten voldoen aan de wetten en regels in de landen waarin ze actief zijn”, zegt Clive Hassett, director for multinational services bij ACE European Group. “Dit legt een zware last op de schouders van verzekeraars en makelaars. Niet alleen moeten zij ervoor zorgen dat wij voldoen aan de eisen, regels en belastingtarieven, maar ook dat de diverse entiteiten die overal ter wereld voor ons actief zijn, op één lijn zitten.”

Top 4 van de zorgen van risicomanagers over multinationale activiteiten:

  1.  Toenemende activiteiten in opkomende markten
  2.  Toenemende complexiteit van internationale wettelijke en ‘compliance’-eisen
  3.  Steeds vaker actief in nieuwe handelscorridors en -patronen
  4.  Uitdijende geografische aanwezigheid.

De uitkomsten van het ACE-onderzoek tonen aan dat grote bedrijven verzekeringspartners zoeken die voldoende diepe en brede ervaring hebben met het efficiënt en volgens de regels beheren van multinationale risico’s. De prioriteiten top drie bestaat uit:

  •       de breedte van het verzekeringspakket
  •       de reikwijdte van de verzekeringservaring
  •        de omvang van de dekking.

Effectieve multinationale programma’s staan of vallen met een nauwe samenwerking tussen verzekeraar, makelaar en verzekerde. “Als niet iedereen op één lijn staat, en niet iedereen precies begrijpt wat er voor andere partijen nodig is om een programma te laten werken, dan ontstaat er onrust en verwarring”, zegt Hassett. “De roep om een driemanschap is vooral aanwezig voor de dagelijkse uitvoering van het programma. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de drie partijen van groot belang bij het ontwerpen en implementeren ervan. Op deze manier kan iedereen er zeker van zijn dat de verzekeraar de wereldwijde eisen die een klant aan zijn programma stelt, volledig begrijpt.”

Informatie verzamelen

Voor grote multinationals, die vaak uit diverse rechtspersonen en vestigingen in alle uithoeken van de wereld zijn opgebouwd, kan het verzamelen van up-to-date gegevens voor het vaststellen van risico’s en de juiste dekking bijzonder uitdagend zijn. “De problemen waarmee een risicomanager te maken krijgt als hij alleen al basisinformatie wil verzamelen, zoals bijgewerkte lijsten van activa en werknemers, mogen niet onderschat worden”, vertelt Hassett.

‘Bij een goedwerkend wereldwijd programma worden besluiten centraal beoordeeld’

“Als de aard van de bedrijfsactiviteiten verandert, zouden de lokale makelaar en verzekeraar de verzekerde terug moeten verwijzen naar het centrale kantoor van de makelaar en verzekeraar om te controleren of het programma nog voldoet. Een van de belangrijkste kenmerken van een wereldwijd programma is dat wanneer het goed werkt, alle besluiten die van invloed zijn op het risico en de verzekering van dat risico, centraal beoordeeld moeten worden.”

Uitdaging

Voor grote bedrijven zijn multinationale programma’s inmiddels onderdeel van de middelen die een risicomanager tot zijn beschikking heeft. Van de ondervraagde risicomanagers gaf 82% aan dat hun bedrijf deze programma’s in de komende drie jaar meer zal gaan gebruiken. Een belangrijke uitdaging daarbij is het op gang houden van een effectieve en continue dialoog tussen verzekeraar, verzekerde en makelaar.

Lees hier het complete, Engelstalige artikel

Reageer op dit artikel