nieuws

Dijsselbloem ziet uitstel deadline Wft-examens niet zitten

Branche

Minister Jeroen Dijsselbloem is er totaal geen voorstander van om de deadline voor het halen van de Wft-examens uit te stellen. Bij een bijeenkomst op het Ministerie van Financiën, waar 35 adviseurs hun diploma hoogstpersoonlijk door de minister overhandigd kregen (foto beneden), maakte Dijsselbloem duidelijk geen brood te zien in het voorstel van VVD-kamerlid Aukje de Vries.

Dijsselbloem ziet uitstel deadline Wft-examens niet zitten

De voorzet werd gegeven door Chris Baelemans, directeur van Dukers & Baelemans en Welten. Hij verzocht de minister in zijn inleidende toespraak om weerstand te bieden tegen de plannen van de VVD om de termijn voor het halen van de examens met een jaar op te schuiven naar 1 januari 2017. “Ik zal het doen”, antwoordde de minister met glimlach.

Geen kwinkslag
Dat die glimlach niet betekende dat de minister een kwinkslag maakte, werd even later duidelijk toen hij in gesprek met am zijn toezegging aan Baelemans toelichtte. “Uitstel zie ik helemaal niet zitten, we moeten nu doorpakken. In de politiek zijn er altijd mensen die uit willen stellen en tijd willen rekken, maar het proces is al in werking gesteld.”

Dus deed de minister met klem een beroep op de adviseurs die hun examens nog moeten halen. “Iedereen weet dat je tot het einde van het jaar hebt. Het is nu maart, gebruik de tijd die je hebt.” Lang wachten is volgens de minister geen optie. “Er zijn nog heel veel mensen die examen moeten doen, laten we voorkomen dat we aan het einde van het jaar een verstopping krijgen omdat er te weinig examenplekken zijn.” Van coulance voor adviseurs die te lang wachten en geen examenplek meer kunnen krijgen aan het einde van het jaar wilde Dijsselbloem niks weten.

groepsfoto geslaagden

Examenbank
De minister ging ook in op het verhaal in am over de branche die aast op examenvragen. “Daar hebben jullie toch ook mee te maken?”, refereerde de minister met een lach aan de poging van am om een examenbank op te zetten, die ruw werd afgekapt door het ministerie en het CDFD. Dijsselbloem wil niet dat er vragen verzameld worden: “Er moet natuurlijk geoefend worden, maar dat moet niet gebeuren met vragen die bedoeld zijn voor examens. Daarmee raak je formeel het auteursrecht, maar je ondermijnt ook het systeem. Het is bovendien heel duur om nieuwe vragen te maken en de rekening daarvoor gaat naar de examinandi.”

Dijsselbloem liet duidelijk merken nog altijd een voorstander te zijn van het nieuwe examenstelsel. “Het is een groot veranderingstraject en dat zorgt altijd voor veel discussie, maar het is een belangrijke omslag. Ik sta nog altijd achter dit stelsel. Het is veel beter wat mij betreft, omdat het oude stelsel onvoldoende een waarborg bood voor voldoende kwaliteit. In de slagingspercentages zit ook duidelijk een stijgende lijn. De eerste percentages waren slecht, maar over februari van dit jaar gaan we al richting de 70%.”

Reageer op dit artikel