nieuws

Beveiliging strategische bedrijfsdata ondermaats

Branche

Nederlandse bedrijven nemen onvoldoende maatregelen om hun strategische bedrijfsinformatie te beveiligen. Dit schrijf het blad Computable op basis van een onderzoek van accountants- en adviesorganisatie KPMG. Uit het onderzoek blijkt dat het risicobeheer te veel is versnipperd en dat maatregelen  voor veilig informatiebeheer in driekwart van de gevallen volledig uit de pas lopen met de werkelijke risico’s.

Beveiliging strategische bedrijfsdata ondermaats

Op basis van het onderzoek vertelt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory, tegen Computable dat het bij veel bedrijven schort aan ‘eigenaarschap’ van risicobeheer en aan een eenduidige wijze van rapporteren over de maatregelen die genomen zijn om het bezit van de bedrijven te waarborgen. Hermans: “De verantwoordelijkheid voor het risicobeheer is bij veel bedrijven versnipperd belegd en dat betekent dat zowel de cfo, cio, cro en ciso zich met de bescherming van deze waardevolle kennis bezighouden. De huidige versnippering van de verantwoordelijkheid voor het risicobeheer duidt erop dat niemand zich daadwerkelijk eigenaar voelt.”

Lees hier het complete artikel

Reageer op dit artikel