nieuws

Assurantiebelasting op de adviesnota: alles of niets

Branche

Assurantiebelasting op de adviesnota: alles of niets

Een adviseur die de volledige provisie over een gesloten schadeverzekering teruggeeft aan de klant, hoeft op zijn adviesnota geen assurantiebelasting in rekening te brengen. Dat meldt bureau D&O, dat de Belastingdienst om nadere uitleg heeft gevraagd over het al dan niet berekenen van assurantiebelasting. Wordt een deel van de provisie geretourneerd, dan moet over de volledige adviesnota assurantiebelasting worden berekend.

Een financieel adviseur die bemiddelt bij de totstandkoming van een financieel product waarbij over de premie daarvoor assurantiebelasting moet worden betaald, moet op zijn adviesnota met betrekking tot hetzelfde product ook assurantiebelasting heffen, zo schetst D&O de hoofdregel. Biedt de adviseur een serviceabonnement aan waarbij over de premie voor de daarmee verband houdende producten deels wel en deels niet assurantiebelasting verschuldigd is, dan mag de adviseur maximaal eenmaal per jaar kiezen hoe de toerekening van de assurantiebelasting wordt verdeeld. Dat kan op basis van de premie, het aantal verzekeringen of op basis van de bestede tijd voor assurantiebelastingplichtige verzekeringen.

Lagere provisie, zelfde belasting
Sluit de klant een verzekering waarbij de premie is belast met assurantiebelasting, dan is in principe een deel van de belasting terug te vragen wanneer de adviseur de provisie deels teruggeeft aan de klant, schrijft D&O. “Maar dat kan alleen degene doen die de assurantiebelasting heeft afgedragen en dat is de aanbieder. En die zal dat in de praktijk dus niet doen.” Het bureau heeft van de Belastingdienst onlangs duidelijkheid gekregen over de regels bij teruggave van de provisie: “Wanneer de adviseur de volledige provisie teruggeeft aan de klant, dan hoeft de adviseur zijn nota aan de klant voor de werkzaamheden die betrekking hebben op deze producten waarvoor de volledige provisie is gerestitueerd niet te belasten met assurantiebelasting. Wordt slechts een gedeelte van de provisie teruggeven, dan is de volledige nota belast met assurantiebelasting.” D&O wijst op de situatie dat een adviseur een lagere provisie laat inbouwen in de premie voor de te sluiten verzekering: “De adviseur moet er dan rekening mee houden dat in zo’n situatie over de eventuele aanvullende nota van de adviseur assurantiebelasting in rekening moet worden gebracht.”

Reageer op dit artikel