nieuws

Toch sneller boetes voor nalatigheid met privacy

Branche

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) krijgt toch meer armslag om boetes uit te delen aan bedrijven die de privacywetgeving overtreden. Dit heeft staatssecretaris van justitie Teeven aangegeven bij de behandeling van het wetsvoorstel dat moet leiden tot meer bevoegdheden voor het CBP. 

Toch sneller boetes voor nalatigheid met privacy

In het oorspronkelijke voorstel is opgenomen dat het college weliswaar grote boetes van maximaal € 810.000 mag opleggen, maar dat er bij nalatigheid eerst een bindende aanwijzing moet volgen richting de overtreder. Pas als deze niet wordt opgevolgd, mag het CBP alsnog een boete opleggen. Het leidde eind vorig jaar tot de nodige wrevel bij CBP-voorman Jacob Kohnstamm, die vond dat het wetsvoorstel zijn college tandeloos maakte.

Teeven heeft nu aangegeven dat behalve bij opzettelijke schending van de privacywetgeving in de toekomst ook verwijtbare nalatigheid direct beboet kan worden.

Reageer op dit artikel