nieuws

‘SWO ook noodzakelijk in provisieloos tijdperk’

Branche

De suggestie dat een samenwerkingsovereenkomst tussen verzekeraar en adviseur alleen nodig zou zijn als er op provisiebasis wordt gewerkt, gaat er bij Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars niet in. Dat blijkt uit de feedback op een consultatieronde Refertemodel voor de SWO.

‘SWO ook noodzakelijk in provisieloos tijdperk’

De brancheorganisaties nodigden eind vorig jaar ‘relevante marktpartijen’ om te reageren op het zogenaamde Memorandum of Understanding (MoU). Een van de respondenten stelde dat wat hem betreft het refertemodel achterhaald is, omdat het wordt ingegeven door de oude wereld van provisies en premie-incasso door de adviseurs. Zonder deze stromen zou de samenwerking ook prima zonder overeenkomst kunnen. Daar waren de organisaties het niet mee eens, getuige hun antwoord: “De kwaliteit van klantbediening is mede afhankelijk van de kwaliteit van samenwerking tussen aanbieder en adviseur. Ook wanneer geen sprake is van provisie of premie-incasso. Daarom zijn samenwerkingsafspraken ook nu en in de toekomst van belang om goede klantbediening mogelijk te maken.”

Minimaal serviceniveau
Ook de suggestie om een minimaal gegarandeerd serviceniveau op te nemen in het refertemodel wordt van de hand gewezen. De organisaties schrijven: “Een minimaal ‘gegarandeerd serviceniveau’ in het refertemodel zou betekenen dat er marktbreed concrete afspraken worden voorgesteld over de invulling van de service en dat vinden partijen vanuit het oogpunt van marktwerking te ver gaan. Een van onze uitgangspunten is dat het refertemodel in lijn is met de mededingingswetgeving.” Wel kunnen er afspraken gemaakt worden over het serviceniveau en moeten die afspraken nageleefd worden.

De open markttoegang voor alle adviseurs tot alle aanbieders, die door enkele respondenten wordt geopperd, staat volgens de organisaties los van het refertemodel. “Een SWO is immers een privaatrechtelijke overeenkomst waarin afspraken tussen twee individuele private partijen worden overeengekomen, en niet tussen alle adviseurs met alle aanbieders.” Wel zijn de partijen bereid om de discussie over vrije markttoegang op korte termijn te voeren.

In totaal stippen Adfiz, OvDF en het Verbond zes punten aan waar zij in 2015 nog nader naar gaan kijken:

  • Markttoegang
  • Commercieel gebruik van klantgegevens
  • Melding aan adviseur/bemiddelaar bij nieuwe informatie voor de klant via extranet.
  • Inname portefeuille
  • Onderhoud bij mengvormen advies/bemiddeling
  • Digitale accordering wijzigen samenwerkingsovereenkomst
Reageer op dit artikel