nieuws

Minister ontkent via RvT-onderzoek meer grip op AFM te willen

Branche

Minister ontkent via RvT-onderzoek meer grip op AFM te willen

Minister Jeroen Dijsselbloem heeft niet ingegrepen bij de Raad van Toezicht van de AFM om daarmee zijn greep op de toezichthouder te verstevigen. Hij noemt de onafhankelijkheid van de AFM ‘cruciaal’. Dat en meer schrijft hij in reactie op vragen van Kamerfracties over zijn harde ingrijpen bij de Raad van Toezicht van de AFM eind 2014.

De leden van de VVD-fractie vragen zich af wat de minister vindt van de kritiek dat het onderzoek naar het functioneren van de Raad van Toezicht zou worden ‘misbruikt’ om de greep van het ministerie op de AFM te vergroten. De minister schrijft daarop: “De onafhankelijkheid van de AFM is cruciaal. De AFM is onafhankelijk in de wijze waarop zij haar toezicht uitvoert. Het rapport geeft de noodzaak aan van verdergaande professionalisering van het interne toezicht van de AFM waarbij meer aandacht wordt besteed aan gedrag en een open cultuur, mede in het licht van de voorbeeldfunctie die de raad van toezicht vervult voor de AFM en de sector waarop zij toezicht houdt.”

Vertrouwen
Ook vragen de leden van de VVD-fractie zich af of de minister het vertrouwen in de raad van toezicht van de AFM al had opgezegd voordat hij in september vorig jaar een integriteitonderzoek liet doen. Daarnaast vragen zij of het klopt dat de minister al enkele weken voor het onderzoek heeft laten weten dat een aantal van de leden van de raad van toezicht niet zou worden herbenoemd. De minister: “Ik heb het vertrouwen in de raad van toezicht niet opgezegd; noch voorafgaand aan het onderzoek noch na het verschijnen van het onderzoek. Wel was ik in gesprek met de raad van toezicht over de diversiteit in de samenstelling van de raad. Dit stond geheel los van de aanleiding voor het onderzoek. Het is van belang dat de raad van toezicht is samengesteld uit leden met een diverse achtergrond zoals ik hiervoor heb toegelicht. Dit heeft aanleiding gegeven om het aflopen van benoemingstermijnen aan te grijpen om een meer diverse samengestelde raad van toezicht te kunnen realiseren.”

Diversiteit
Voorts reageert de minister op de kritiek dat straks alleen nog ambtenaren, ex-politici en hoogleraren toezichthouder kunnen worden. “Ik hecht aan een divers samengestelde raad van toezicht qua kennis, achtergrond, persoonlijkheid en ervaring met de verschillende stakeholders van de AFM. Daarbij is en blijft het van belang dat de raad van toezicht een aantal specifieke competenties in zich heeft. Kennis van en ervaring in de financiële sector moeten in de raad van toezicht afdoende aanwezig zijn, net als kennis en ervaring met de publieke sector. Daartoe zullen leden uit verschillende velden moeten worden geworven. Integriteit speelt hier een hoofdrol. In dit kader zullen nevenfuncties van (beoogd) leden van de raad van toezicht van de AFM zorgvuldig dienen te worden afgewogen.”

Vacatures
De Raad van Toezicht bestaat nu alleen nog uit Diana van Everdingen. Dijsselbloem zegt dat er zo snel mogelijk invulling zal worden gegeven aan de ontstane vacatures. Daarbij is ook een rol voor AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven weggelegd. “De voordracht voor nieuwe leden zal door de waarnemend voorzitter van de raad van toezicht worden gedaan. Bij de vervulling van de vacatures zal de waarnemend voorzitter van de raad van toezicht worden ondersteund door een search bureau en – gezien de bijzondere omstandigheden –waar nodig door de voorzitter van het bestuur van de AFM.”

Vanwege privacyredenen gaat Dijsselbloem niet in op diverse vragen over het vertrek van individuele leden van de raad van toezicht.

Reageer op dit artikel