nieuws

Kifid: ‘Tussenpersoon kan overeenkomst met klant niet eenzijdig wijzigen’

Branche

Kifid: ‘Tussenpersoon kan overeenkomst met klant niet eenzijdig wijzigen’

Een tussenpersoon kan een klant niet dwingen om kosten voor het gebruik van ‘administratie en agentschappen’ te gaan betalen. De klant moet eerst met deze wijziging akkoord gaan. Zo niet dan heeft de tussenpersoon slechts één middel: de overeenkomst opzeggen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Kifid-Geschillencommissie.

Het gaat in de zaak, die speelt in 2012, om het nieuwe bedieningsconcept van advieskantoor Bleukens. Dat werkt als volgt: klanten die advies willen, kunnen terecht bij Bleukens Advies. Dat onderdeel werkt provisieloos en rekent per klant, ongeacht het aantal polissen, op jaarbasis € 295. Klanten die alles zelf willen doen zonder advies kunnen terecht bij Bleukens Verzekeringen: dat onderdeel werkt met provisie en rekent daarboven (ongeacht het aantal polissen) een vergoeding van € 180 voor administratie en agentschappen.

Aanpassen
Een klant met een opstalverzekering bij Bleukens neemt in augustus 2012 contact op met het kantoor met het verzoek zijn verzekering aan te passen. Bleukens legt de klant uit dat zij nog uitsluitend verzekeringen voor haar klanten in beheer heeft en dat wanneer klanten advies willen zij daarvoor bij het onderdeel Bleukens Advies een service-contract kunnen sluiten. De klant wil dat niet. Hij krijgt daarop een mail van het kantoor: “Helaas heeft u de keuze gemaakt om geen klant te worden van Bleukens Advies. De polis zullen wij verder niet aanpassen. Ook zullen wij bij schade u niet verder kunnen helpen. Afgesproken is om de huidige opstalverzekering voor 15 september 2012 via een andere tussenpersoon voort te zetten. Na die datum brengen wij u kosten in rekening voor het gebruik van onze administratie en agentschappen. De kosten, verschuldigd per 16 september 2012, bedragen € 180 voor een periode van maximaal 12 maanden.”

Klacht
De consument reageert niet. Bleukens stuurt een nota. De klant betaalt niet. Een deurwaarder wordt ingeschakeld. De klant schakelt vervolgens het Kifid in. Volgens hem staan de in rekening gebrachte kosten van € 180 niet in verhouding tot de hoogte van de premie van de opstalverzekering van € 160 per jaar. Ook zegt hij niet akkoord te zijn gegaan met voortzetting van de overeenkomst tegen betaling van administratiekosten.

Verweer
Bleukens verwijst naar het Multisafe-arrest en stelt dat een advieskantoor de kosten mag verhogen en naast de provisie die zij van verzekeraars ontvangt, kosten bij klanten in rekening mag brengen wanneer zij haar klanten voldoende tijd geeft een andere tussenpersoon te zoeken. “Omdat Consument de verzekering niet bij een andere tussenpersoon heeft ondergebracht, zijn wij gerechtigd de kosten in rekening te brengen.”

Kifid
Volgens de Geschillencommissie kan niet worden aangenomen dat tussen Bleukens en de klant een geldige overeenkomst tot stand is gekomen en is er dus geen grondslag waarop Bleukens € 180 van de klant zou kunnen vorderen. Het Multisafe-arrest helpt Bleukens niet. Dat arrest moet volgens de Geschillencommissie zo begrepen worden dat een kantoor aan een klant een voorstel mag doen de overeenkomst gewijzigd voort te zetten en dat wanneer de klant hiermee niet akkoord gaat, het advieskantoor de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen. “Het betekent natuurlijk niet dat Bleukens eenzijdig de overeenkomst met Consument kan wijzigen en dat Consument daar vervolgens ook aan gebonden zou zijn.” De commissie concludeert dat het bedrag van € 180 ten onrechte in rekening is gebracht.

Reageer op dit artikel