nieuws

GfK: Provisieverbod scheelt consument 15%

Branche

GfK: Provisieverbod scheelt consument 15%

De invoering van het provisieverbod heeft de consument gemiddeld een besparing van 15% opgeleverd. Het gemiddelde uurtarief dat de klant aan een adviseur betaalt daalde van € 122 per uur naar € 107. Voor onafhankelijke adviseurs dreigt door het verbod een steeds slechter vooruitzicht.

De cijfers komen uit onderzoek dat GfK deed naar de gevolgen van het provisieverbod. De besparing van 15% is een gemiddelde, per soort financieel product kan de daling van de kosten nog veel verder oplopen. Een hypotheekadvies kost nu gemiddeld € 1.700, terwijl deze kosten eerder rond de € 3.000 lagen. Het inzicht dat consumenten nu hebben in de kosten voor financieel advies heeft volgens GfK gezorgd voor een aangescherpte concurrentie tussen de adviseurs.

Daling
Die concurrentiestrijd levert de adviseurs zelf weinig op. Twee derde van de tussenpersonen ziet sinds de invoering van het provisieverbod een daling van de inkomsten. Voor de helft van hen geldt dat deze daling zelfs hoger is dan 20%. In het oordeel over het provisieverbod zijn de adviseurs dan ook onverdeeld: 98% van de onafhankelijk financieel adviseurs ervaart het provisieverbod als een oneerlijke situatie in de markt, omdat banken niet hoeven te leven van de advieskosten en die dus laag kunnen houden.

Eric Landwaart, Industry Director Financial Services van GfK, voorziet nog meer slechte ontwikkelingen voor de adviseurs. De tarieven zullen nog verder onder druk komen te staan en adviseurs zijn steeds minder nodig. Landwaart: “Onder druk van de ontwikkelingen zullen steeds meer concepten ontstaan waarbij consumenten delen van de werkzaamheden zelf gaan  uitvoeren. De effciency die dit oplevert is noodzakelijk vanuit het perspectief van kostenbeheersing en afgedwongen door de prijsdruk in de markt. Dit betekent wel dat de prijsdruk nog verder toeneemt en er steeds minder adviseurs nodig zijn. Het provisieverbod is daarmee een zeer goede ontwikkeling voor de consument, maar holt de beroepsgroep van financieel adviseurs verder uit.”

Reageer op dit artikel