nieuws

Femke de Vries (DNB) wordt hoogleraar toezicht in Groningen

Branche

Femke de Vries (DNB) wordt hoogleraar toezicht in Groningen

Femke de Vries, secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren.

De Vries zal onderwijs geven en onderzoek doen op het brede terrein van toezicht. “Toezicht en toezichthouders staan de afgelopen jaren volop in de belangstelling”, aldus DNB. “Terugkerende vragen daarbij zijn of de toezichthouder problemen tijdig heeft voorzien, of zijn wettelijke bevoegdheden adequaat waren, of hij voldoende onafhankelijk is en of toezichthouders voldoende inzicht kunnen geven in de manier waarop zij hun taak uitvoeren. Incidenten en nieuwe risico’s leiden veelal tot de roep om meer toezicht terwijl anderzijds regelmatig een pleidooi wordt gehouden voor het verlagen van de kosten die het toezicht meebrengt.”

Transparantie
De Vries zal zich in haar onderzoek en onderwijs richten op ontwikkelingen in het toezicht. Daar hoort bij de vraag hoe transparantie over toezicht en de effecten van toezicht kunnen bijdragen aan de naleving van gestelde normen en het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Daarnaast zal zij aandacht besteden aan de verhouding tussen interne en externe toezichthouders.

Femke de Vries (1972) is sinds november 2014 secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft in die functie de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. Ze was daarvoor sinds 2011 divisiedirecteur Toezicht expertisecentra. Ze studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beide opleidingen rondde ze cum laude af. Zij promoveerde in 2005 op het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet. De Vries doceert als gastdocent onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de am: top 50 powervrouwen neemt zij de negentiende plaats in.

Reageer op dit artikel