nieuws

Verzekeraar hoefde vervalste handtekening niet te controleren

Branche

Een verzekeraar hoeft geen controle van handtekeningen op formulieren uit te voeren wanneer tevens een kopie van het identiteitsbewijs wordt opgevraagd. De medeverzekeringnemer draagt het risico voor onbevoegd gebruik van (een kopie van) het identiteitsbewijs. Dat zegt de rechtbank Den Haag in een zaak tegen Achmea.

Verzekeraar hoefde vervalste handtekening niet te controleren

Het gaat in de zaak om een man die op eigen houtje twee levensverzekeringen laat afkopen, die hij samen met zijn partner in 2000 heeft afgesloten. Verzekerden onder de polissen waren de kinderen van zijn partner uit een eerdere relatie. De premie werd steeds van de bankrekening van zijn partner afgeschreven.

De man verzoekt Achmea in oktober 2011 om de verzekeringen af te kopen. Hij stuurt twee aanvraagformulieren op, die geen handtekening van zijn partner bevatten en geeft een buitenlandse bankrekeningnummer op voor de afkoopsommen. Achmea wijst erop dat de handtekening van de tweede verzekeringnemer ontbreekt evenals een kopie van haar identiteitsbewijs. De man stuurt vervolgens twee aanvraagformulieren op die elk zijn voorzien van twee handtekeningen, plus een kopie van het identiteitsbewijs van zijn partner. Achmea bericht vervolgens dat een bedrag van € 35.229,24 aan afkoopwaarde wordt overgemaakt. In juli 2012 eindigt de relatie tussen de twee verzekeringnemers. In september komt de ex-partner erachter dat de verzekering is afgekocht zonder haar medeweten.

Controle
De ex-partner klaagt Achmea aan. De verzekeraar zou de zorg- en onderzoeksplicht hebben geschonden door zonder nadere controle en zonder contact met haar op te nemen de afkoopwaarden van de verzekeringen over te maken. Volgens haar is duidelijk te zien dat de handtekening is vervalst. De rechtbank ziet dat echter anders. “Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeraar kan niet worden verlangd dat deze door middel van eigen onderzoek zekerstelt dat handtekeningen op toegezonden aanvraagformulieren niet zijn vervalst in gevallen waarin tevens een kopie van een identiteitsbewijs is meegezonden. Een verzekeraar mag er, behoudens gevallen waarin de verzekeraar duidelijke aanwijzingen heeft dat er een reëel risico op vervalsing bestaat, van uit gaan dat handtekeningen niet zijn vervalst wanneer een kopie van het identiteitsbewijs wordt meegezonden.”

Kennis
Bovendien zegt de rechter, het beoordelen of een handtekening is vervalst, vereist specialistische kennis. “Van een verzekeraar kan in redelijkheid niet worden verlangd dat hij zijn organisatie zo inricht dat alle werknemers die met handtekeningen van klanten in aanraking komen dergelijke specialistische kennis bezitten.”

Risico
De rechter zegt verder dat een verzekeraar er van uit mag gaan dat een kopie van een identiteitsbewijs uitsluitend kan worden toegezonden met instemming of medewerking van de eigenaar van het identiteitsbewijs. “Op eenieder rust de verplichting om zijn identiteitsbewijs zorgvuldig te bewaren en te voorkomen dat dit zonder toestemming wordt gebruikt of gekopieerd.” Dat de man en de vrouw samenwoonden en de vrouw er dus op vertrouwde dat haar partner niet zomaar een kopie zou gebruiken, kan niet aan Achmea worden tegengeworpen. “Dit komt voor rekening van eiseres. Een verzekeraar moet er immers op kunnen vertrouwen dat de gevraagde kopie van een identiteitsbewijs met medewerking en/of toestemming van de rechthebbende is verstrekt.”

Reageer op dit artikel