nieuws

Verbond: Communicatie verzekeraars beter gewaardeerd

Branche

Klanten van verzekeraars zijn positiever over de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de brieven en e-mails die zij ontvangen en vinden dat ze eerlijker en vriendelijker behandeld worden. Dat is de conclusie van drie klanttevredenheidsonderzoeken die het Verbond van Verzekeraars liet doen onder bijna 23.000 particuliere en zakelijke klanten.

Verbond: Communicatie verzekeraars beter gewaardeerd

Het Verbond peilt de waardering van klanten jaarlijks en ziet nu een positieve spiraal op het gebied van communicatie en klanttevredenheid. In de particuliere schademarkt bijvoorbeeld steeg het aandeel klanten dat zich eerlijk behandeld voelde van 74% naar 78%, eenzelfde percentage gaf aan zich klantvriendelijk behandeld te voelen. Ook de schriftelijke communicatie kwam er genadig vanaf: 91% van de ondervraagden gaf aan het overzichtelijk te vinden, en 92% vond het begrijpelijk. Een daling was er wel in het aantal klanten dat zichzelf belangrijk gevonden voelt door de verzekeraar, van 67% naar 61%.

De markt voor levensverzekeringen vertoont een soortgelijk patroon. Het gevoel van een eerlijke en klantvriendelijke behandeling steeg, maar ook hier voelden klanten zich minder belangrijk gevonden. De cijfers voor de zakelijke markt laten een minder rooskleurig beeld zien: in de sectoren schade, leven en inkomen daalde de waardering van verzekeraars op het gebied van klantfocus en claim en uitkering. De telefonische en schriftelijke communicatie wordt wel hoog gewaardeerd.

Reageer op dit artikel