nieuws

Rampendekking van vitaal belang voor life science-bedrijven

Branche

Door veranderende regelgeving en de druk om constant te moeten innoveren, lopen life science-bedrijven grotere risico’s. Aanpassingen in dekkingen en crisismanagement kunnen de nood wat verlichten.

Rampendekking van vitaal belang voor life science-bedrijven

Life science-bedrijven overal ter wereld worden geconfronteerd met grote veranderingen. Nieuwe inzichten, wijzigingen in demografische factoren, de ontwikkeling van regelgeving, veranderende businessmodellen en de toenemende verwachtingen van belanghebbenden, zorgen er allemaal voor dat risicobeheer uitdagender is dan ooit.

De verzekeringsmogelijkheden voor veel life science-bedrijven waren in het verleden nogal beperkt. “Als een medicijn van een farmaceutisch en biotechnologisch bedrijf niet werkt, of schadelijk is kunnen de gevolgen voor de gebruiker en de reputatieschade voor het bedrijf enorm zijn”, legt Connie Germano, casualty regional manager for Continental Europe bij ACE, uit. “Vooruitlopend op een grotere behoefte, heeft ACE zijn life science-expertise uitgebreid met extra teams voor het ontwikkelen en verkopen van specifieke ongevallenverzekeringen. Omdat we de specifieke problemen in deze sector onderkennen, bieden we life science-bedrijven nu een bredere dekking, en pre- en post-claim crisismanagement aan.”

‘De compliance-eisen voor life science-bedrijven zijn al aanzienlijk en zullen waarschijnlijk alleen maar toenemen’

Klinische onderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van life sciences. Met een op handen zijnde Europese richtlijn moet klinisch onderzoek binnen de Europese Unie verder geharmoniseerd worden. Zo zullen alle resultaten, ook de ongunstige, bewaard moeten worden. Hoewel dit door veel bedrijfstakexperts als een positieve stap wordt toegejuicht, zou dit ook van invloed kunnen zijn op de manier waarop klinische onderzoeken verzekerd zijn. Daarmee stelt deze ontwikkeling verzekeraars en klanten voor uitdagingen. “Andere, niet-EU-landen zullen waarschijnlijk vergelijkbare regels invoeren, dus de compliance-eisen voor life science-bedrijven, die nu al aanzienlijk zijn, zullen alleen maar toenemen”, zegt Marco Derks, Casualty Manager Benelux bij ACE.

Crisismanagement

Omdat life science-bedrijven constant onder druk staan om te innoveren en daarnaast moeten voldoen aan de steeds meer regels, is dekking voor rampenbeheer van vitaal belang om de continuïteit van een bedrijf te waarborgen. “Als bijvoorbeeld een kind schade ondervindt van een life science-product kunnen er met geld uit het rampenbestrijdingsfonds tickets voor de ouders gekocht worden zodat ze hun kind kunnen opzoeken. Dit kan het betrokken bedrijf helpen onmiddellijk te reageren op de problemen van de benadeelde partij”, zegt Germano.

Een life science-bedrijf kan ook een oriënterend gesprek voeren met een verzekeraar voordat er claims worden ingediend, om zo specifieke risico’s in kaart te brengen en vast te stellen welke risicobeheersingsmaatregelen het zou moeten nemen. Naast de extra tijd die er nodig is voor een life science-bedrijf om een verzekering voor risico’s af te sluiten, zal het ook meer informatie aan hun verzekeraar moeten verstrekken naarmate het product complexer is. “Het is van essentieel belang dat life science-bedrijven met verzekeraars werken die inzicht hebben in hun bedrijf, hun product, de doelgroep voor het product en de manier waarop het productieproces is ingericht. Omdat de risico’s erg groot kunnen zijn, moet een verzekeringspartner ook de nuances van de benodigde dekking voor deze risico’s begrijpen”, zegt Derks.

 

Reageer op dit artikel