nieuws

NVB wil ruimte voor ‘advies light’

Branche

NVB wil ruimte voor ‘advies light’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft gepleit voor een tussenvorm van advies, dat ergens in het gebied tussen betaald advies en execution only zijn plaats zou moeten vinden. In een reactie op de consultatie over de AFM-agenda over 2015 vroeg de NVB om de ondersteuning van de AFM voor dit ‘advies light’.

De NVB stelde de tussenvorm voor naar aanleiding van het provisieverbod en de stelling van de AFM in zijn agenda dat de toezichthouder in 2015 nieuwe bedieningsconcepten, die het belang van de klant centraal stellen, zal stimuleren. De NVB ziet ruimte voor een tussenvorm van advies, omdat klanten vaak afzien van een duur advies met dossiervorming.

NVB schrijft: “In het licht van de druk op de toegankelijkheid van advies (vanwege de neiging van klanten om af te zien van advies in verband met de kosten en ook vanwege voorzichtigheid bij aanbieders, omdat bij advies aan een veelheid van eisen moet worden voldaan) is er behoefte aan een vorm van onbetaald en niet zwaar gereguleerd ‘advies light’, tussen echt advies (met bijbehorende dossiervorming) aan de ene kant en ‘execution only’ aan de andere kant van het spectrum. Dit zou de banken meer mogelijkheden geven om klanten proactief te informeren.”

De vereniging vraagt de toezichthouder om ondersteuning bij het ontwikkelen van deze nieuwe vorm van advies en het toezicht daarop: “Het zou goed zijn wanneer de AFM zich uitspreekt over haar (toezichtrechtelijke) ondersteuning van de ontwikkeling van ‘advies light’ zonder tussenvormen als advies te beoordelen.”

Reageer op dit artikel