nieuws

Nieuwe blogserie laat licht schijnen op Haagse arena

Branche

Advocaat Femke de Jong en verzekeringsadviseur Pjotr van Tilburg starten vandaag een nieuwe blogserie op amweb. Onder de titel ‘Uit de arena’ zullen ze elke tweede en vierde dinsdag van de maand actuele onderwerpen van politieke context voorzien.

Nieuwe blogserie laat licht schijnen op Haagse arena

Een blogserie over de Haagse arena, waarom?
“Het intermediair heeft de afgelopen jaren nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op het wetgevingsproces, op de manier waarop de toezichthouder opereert en op de hervorming van de sector in het algemeen. Dit terwijl het onafhankelijk intermediair de enige beroepsgroep in de branche is waarvan wettelijk is vastgesteld dat ze verstand van zaken heeft en die bovendien precies weet wat de klant écht wil. Noem ons idealistisch, maar wij zien het intermediair als de ideale leidsman als het gaat om het hervormen van de financiële sector. Een paar goede flessen wijn verder en het idee voor deze serie was geboren.”

Wat is jullie doel met deze serie blogs?
“Wij vinden allebei dat de manier waarop het intermediair als beroepsgroep van zich laat horen anders moet. En wij pleiten voor een meer constructieve samenwerking tussen het ministerie, de AFM, de vertegenwoordigers van het intermediair en natuurlijk de werkvloer. Met deze serie hopen we daar een zinvolle bijdrage aan te leveren. Dat doen wij door de actualiteit van juridische en politieke context te voorzien. Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te praten en suggesties aan te dragen.”

Waarom hebben jullie eigenlijk verstand van de mores in politiek Den Haag?
“Wij zijn de afgelopen jaren allebei actief betrokken geweest bij de totstandkoming en uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving. Pjotr staat midden in de praktijk én heeft regelmatig contact met Kamerleden, met toezichthouders en met andere beleidsmakers. Femke is advocaat voor intermediairs en diverse brancheorganisaties en zelf voorzitter van een landelijke branchevereniging. Wij hebben allebei achter de schermen mee kunnen kijken bij verschillende dossiers die de hele sector raken. Dat varieert van vakbekwaamheid tot toezichtkosten en van de generieke zorgplicht tot de vrije markttoegang voor adviseurs. Dan zie je wat wel en wat niet werkt. Dat is cruciale informatie, als je als sector meer wil bereiken.”

Wordt er door de intermediaire brancheorganisaties niet goed genoeg gelobbyd?
“Lobby betekent dat je als gesprekspartner aan tafel zit en een proactieve bijdrage levert aan beleidsvorming. Activisme betekent verzet tegen maatregelen die al zijn ingevoerd. We willen niet alles over één kam scheren, maar de intermediaire activiteiten hebben (helaas) vaak meer weg van activisme, dan van lobby. Het is geen verwijt, maar een logisch gevolg van de huidige manier waarop onze collectieve branchevertegenwoordiging is georganiseerd. Het werkt niet, zo simpel is het. Dat is niet alleen onze mening, dat wordt ook openlijk erkend door verschillende directies en vooraanstaande leden van de brancheorganisaties zelf. De organisatiegraad is historisch laag, er wordt gewerkt vanuit traditionele verenigingsstructuren en de budgeten zijn beperkt. Vaak zijn onze branchevertegenwoordigers ook nog eens afhankelijk van vrijwilligers. Tel daar de interne en onderlinge verdeeldheid bij op en we mogen in onze handen knijpen dat er überhaupt nog iets wordt bereikt.”

Maar is lobbyen niet iets dat in stilte dient te gebeuren? Dus: is het wel verstandig om hard te roepen?
“De beste resultaten haal je natuurlijk als je over een langere termijn een goede samenwerking opbouwt met de wetgevende- en uitvoerende macht. Dat doe je achter de schermen. Maar dat maakt het meteen ook lastig, want de meeste intermediairs zijn inmiddels zo kwaad dat er massaal wordt opgeroepen tot harde actie. Moet je als branchevereniging dan kiezen voor de mores in Den Haag, waardoor je verder af komt te staan van de eigen leden? Of geef je gehoor aan de emotie, waardoor de kloof tussen de sector en ambtenaren/politici nóg groter wordt? Zeg het maar….”

Reageer op dit artikel