nieuws

Kwart van intermediairs loopt verhoogd risico

Branche

Een kwart van de intermediaire vergunninghouders vormt een verhoogd risico qua betaalgedrag en financiële stabiliteit, volgens een analyse van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RFD) en Adviesbureau Fred de Jong. Uit credit rating informatie en risicosignalen van diverse toonaangevende kredietinformatiebureaus, blijken 1800 van de 7300 intermediairs risico te lopen.

Kwart van intermediairs loopt verhoogd risico

Intermediairs met een verhoogd risico hebben een onvoldoende in de markt van kredietinformatiebureaus. Dat is het geval bij een rating lager dan een 6,4. In Nederland scoort 24,6% van alle intermediairs een onvoldoende, dus een rating van lager dan 6,4. “Het is goed mogelijk dat er een relatie bestaat tussen de financiële gezondheid en de kwaliteit van een kantoor,” zegt Fred de Jong. “De analyse moet een hulpmiddel vormen voor banken en verzekeraars om hun intermediairs te monitoren.”

Inclusief aangesloten instellingen en 7.300 vergunninghouders bestaat de financiële adviesmarkt uit 8.850 bedrijven. Alle financieel adviesbedrijven krijgen van het RFD een eigen rating. Met behulp van deze ratings en de onderliggende risicosignalen helpt het RFD banken en verzekeraars in de dagelijkse, risicomonitoring van hun intermediaire distributiekanaal.

Het RFD heeft samen met Adviesbureau Fred de Jong een analyse gemaakt van de samenstelling van de financieel adviesmarkt en daarbij gekeken naar de mate van risico. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de financiële stabiliteit van intermediairs. Er kan dus niet worden vastgesteld of het aantal intermediairs met een verhoogd risico is toegenomen.

Reageer op dit artikel