nieuws

Jack Hommel: ‘Tempo maken in verbetering’

Branche

Jack Hommel: ‘Tempo maken in verbetering’

Aan het begin van 2015 concludeert Jack Hommel, directeur van Avéro Achmea, dat er kansen te over zijn voor adviseurs om klanten aan zich te binden. Reden: klanten zijn meer dan ooit op zoek naar nieuwe vormen van zekerheid en ondersteuning. Maar het vertrouwen blijft laag “en dus moeten we tempo maken in verbetering”. Dat zegt hij in de onlangs verschenen uitgave van het vakblad InFinance.

Volgens Hommel ontwikkelen veel adviseurs al nieuwe producten en nieuwe vormen van dienstverlening om de kansen die zich voordoen, te verzilveren. Om het achterblijvende consumentenvertrouwen toe te laten nemen, richt Avéro Achmea haar pijlen onder meer op het verhogen van vakmanschap, zodat de waarde van advies nog scherper op het netvlies komt bij de klant.

‘Samen werken aan verbetering’
“Het aan de dag leggen van nog meer vakmanschap doen we samen met adviseurs”,  zo stelt Hommel in InFinance, “al spelen ook de overheid en de toezichthouder hierbij een belangrijke rol. We moeten het vooral met elkaar doen, want het tempo van verbetering kan beter en dat is nodig om dat vertrouwen terug te winnen.”

Hommel ziet de omwenteling in het denken over ‘zorg voor later’ als een uitgelezen kans om de waarde van advies te laten zien. “2015 is vooral in de zorg voor ouderen een fundamenteel jaar. Het gaat niet langer over ziektekosten alleen, maar ook over pensioen en over wonen. Hier vervult de adviseur de komende jaren een ongelofelijk belangrijke rol.”

Reageer op dit artikel