nieuws

Goede voornemens (7): Michael de Nijs

Branche

Goede voornemens (7): Michael de Nijs

Een bewogen jaar was 2014 zeker voor de verzekeringsbranche. In het kader van terug- en vooruitkijken vroeg am een aantal prominenten uit de branche wat we het komende jaar niet meer en wat juist wel moeten doen. Michael de Nijs, CFO van Voogd & Voogd, hoopt dat we in het nieuwe jaar maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen.

De Nijs zou graag zien dat aanbieders, gevolmachtigden, bemiddelaars of adviseurs zich niet langer maatschappelijk onverantwoordelijk gedragen. “Dit doet afbreuk aan het toch al kwetsbare imago van de branche en draagt niet bij aan het herwinnen van vertrouwen.” De Nijs somt een aantal dingen op die hij liever niet meer zou zien: “Het uitkeren en ontvangen van vergoedingen zonder verrichte activiteiten (dus met oogmerk van productiesturing) of activiteiten die niet in het belang zijn van verzekerden, zoals het schuiven met portefeuilles uitsluitend vanuit eigen belang. Producten aanbieden die je zelf niet snapt of kunt uitleggen. Buitensporige beloningen ontvangen ten koste van verzekerden. Kortetermijndoelen formuleren die uitsluitend gericht zijn op eigen voordeel en op basis daarvan flinke bonussen uitkeren aan jezelf en je personeel. In transparante productvoorwaarden hanteren (kleine lettertjes), moeilijk bereikbaar zijn (via internet of telefonisch), grote werkachterstanden hebben, veel administratieve fouten maken en slecht klachten behandelen. En ga zo maar door”

Maatschappelijk verantwoord
Als speerpunt voor 2015 heeft De Nijs ingezet op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat houdt volgens hem het volgende in: “Transparant functioneren en jezelf als leiding altijd afvragen of jij klant van je eigen bedrijf zou willen zijn. Voortvarend en voldoende compensatie bieden aan gedupeerden van de woekerpolis affaire. Het verder bevorderen van overstapmogelijkheden verzekerden, door verkorting contract- en opzegtermijnen.”

De Nijs heeft daarbij ook een boodschap voor de verzekeraars: “Verzekeraars bieden producten die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de klant. En passen die producten aan als die behoeften veranderen. Verzekeraars wekken reële verwachtingen bij klanten en maken die waar. Alle betrokken dienstverleners staan open voor vragen en zijn aanspreekbaar op klachten van verzekerden en andere stakeholders. Er wordt tussen partijen een open dialoog gevoerd, zij spreken elkaar aan op misstanden of onverantwoordelijk gedrag. Ook zou ik graag zien dat we langetermijndoelen formuleren die gericht zijn op een evenwichtig voordeel voor verzekerden en jezelf.”

Reageer op dit artikel