nieuws

Goede voornemens (6): Femke de Jong

Branche

Goede voornemens (6): Femke de Jong

Een bewogen jaar was 2014 zeker voor de verzekeringsbranche. In het kader van terug- en vooruitkijken vroeg am een aantal prominenten uit de branche wat we het komende jaar niet meer en wat juist wel moeten doen. Femke de Jong, advocate en voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, belooft zich in het nieuwe jaar in te spannen voor het intermediair.

De Jong pleit voor meer eerlijkheid in het nieuwe jaar: “Als we de financiële sector willen veranderen ten gunste van de klant, dan moeten we zorgen dat de financiële sector eerlijk wordt. Dat maatregelen die worden getroffen daadwerkelijk leiden tot verbetering. Als intermediair heeft u verstand van zaken en u vertegenwoordigt de klant. Dat maakt dat u bij uitstek geschikt bent om de wetgever te helpen bij het vormgeven van die verandering. Als intermediair speelt u immers een deskundige en centrale rol in de distributie van financiële diensten aan de consument. En daarmee vervult u een controlefunctie richting aanbieders van financiële producten. De wetgever staat zeker open voor de input van het intermediair: het intermediair bestaat immers bijna volledig uit mkb’ers. En het belang van een sterk mkb wordt door alle politieke partijen gezien als misschien wel de belangrijkste peiler van onze economie.”

Verslechterd
Volgens de advocate is het intermediair niet in staat om zich goed te verenigen, waardoor het weinig invloed heeft: “Toch is het in 2014, wederom, niet gelukt om invloed uit te oefenen op nieuwe wet- en regelgeving. Het beeld dat politici en andere bewindslieden hebben van het intermediair is het afgelopen jaar verder verslechterd. Dat blijkt uit interviews met onze minister en uit Kamerstukken van verschillende politieke partijen. Voorbeelden in overvloed! Simpelweg omdat het intermediair niet in staat is om met één stem en op een professioneel niveau te communiceren met partijen als het Verbond, de AFM en de politiek.”

Lobby
De Jongs goede voornemen is zich sterk maken voor een lobby vanuit het intermediair: “Zoals ik het zie heeft het intermediair werkelijk alles in huis om een succesvolle belangenvertegenwoordiging neer te zetten. Een lobby die sterk genoeg is om een serieuze gesprekspartner te zijn voor wetgever en andere belanghebbenden. Wat mij betreft het belangrijkste ingrediënt dat ontbreekt, als het gaat om het toekomstige succes van het intermediair. Laten we daar het komende jaar dus actief aan gaan werken! Mijn steun heeft u alvast. En om meteen de daad bij het woord te voegen spreek ik hier het (goede) voornemen uit dat ik mij daar in 2015 actief voor ga inspannen. Ik wens u alle goeds voor 2015!”

Reageer op dit artikel