nieuws

Fusie tussen Verbond en FOV is rond

Branche

Fusie tussen Verbond en FOV is rond

De fusie tussen het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) is rond. De algemene ledenvergaderingen van zowel het Verbond als FOV hebben hiermee ingestemd. De fusie tussen beide belangenbehartigers voor verzekeraars is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 een feit.

De fusie betekent dat de belangenbehartiging van de voormalige FOV-leden wordt verzorgd door het Verbond via het Platform Onderlinge verzekeraars. De partijen schrijven: “Dat platform zal regelmatig bijeenkomsten organiseren voor onderlinge verzekeraars en heeft net als de andere afdelingen en platformen binnen het Verbond een eigen werkplan. Directeur Chris van Toor van de FOV maakt de overstap naar het Verbond en gaat de functie van manager van het platform bekleden.”

Daarnaast wordt het bestuur van het Verbond met één zetel uitgebreid waarin een vertegenwoordiger van de FOV plaats zal nemen. De partijen laten weten tevreden te zijn met de afgeronde fusie: “Toezicht en regelgeving worden steeds complexer en nemen toe in intensiteit, zeker in aanloop naar de invoering van het Europese toezichtsregime Solvency II per 2016. Het is dan ook belangrijk dat één krachtige brancheorganisatie hierover in gesprek is met toezichthouders en politiek, in zowel Nederland als Europa. De algemene ledenvergaderingen van Verbond en FOV zijn ervan overtuigd dat zij door bundeling van elkaars sterke punten deze krachtige brancheorganisatie vormen.”

Reageer op dit artikel