nieuws

FD: Onbekende tipte DNB over Delta Lloyd

Branche

FD: Onbekende tipte DNB over Delta Lloyd

Een onbekende partij, wellicht een sectorgenoot van DNB, tipte De Nederlandsche Bank (DNB) over de handel in rentederivaten van Delta Lloyd waarvoor de verzekeraar ruim € 20 mln boete kreeg. Het FD komt met een reconstructie met de gang van zaken.

Half juli 2012 komt er een tip binnen bij DNB dat een grote partij een stuk van zijn rentebescherming heeft verkocht, enkele dagen voordat de toezichthouder bekendmaakt een vaste rekenrente in te voeren voor verzekeraars. De grote partij blijkt al snel Delta Lloyd te zijn, maar de identiteit van de tipgever wordt niet bekend. Het verhaal gaat dat een zakenbank ruim € 20 mln verloor door de actie van Delta Lloyd, anderen denken dat een jaloerse sectorgenoot de tipgever is. DNB houdt de naam van de partij geheim en spreekt in het boetebesluit van een ‘marktpartij’.

Delta Lloyd kan zich niet vinden in de boete die door DNB wordt opgelegd, omdat het vindt dat de signalen dat er een vaste rekenrente ingevoerd zou worden voor het oprapen lagen, ook al werd het besluit pas op 2 juli 2012 door DNB aan de verzekeraars medegedeeld. Maar volgens DNB is Delta Lloyd gaan handelen als de toezichthouder op 26 juni 2012 aan Verbondsdirecteur Leo de Boer vraagt om een kleine delegatie langs te sturen voor een gesprek waarvan het onderwerp niet wordt vermeld. Vanaf dat moment bestoken Emiel Roozen, CFO van Delta Lloyd, en zijn collega’s met vragen waar het overleg over gaat. Twee dagen later besluit Delta Lloyd een stuk rentebescherming af te bouwen, als enige in de sector. Wat DNB betreft zijn die handelingen van Delta Lloyd ongepast.

 

Reageer op dit artikel