nieuws

Faillissement SKFD afgerond: geen onbehoorlijk bestuur

Branche

Faillissement SKFD afgerond: geen onbehoorlijk bestuur

De zweem van mogelijk onbehoorlijk bestuur die boven het faillissement van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD) hing is weggenomen door curator Guillaume. Zij onderzocht of Matthijs Mons, toen bestuurder van SKFD, mogelijk tegenstrijdige belangen had ten tijde van het faillissement.

Het gaat om een situatie uit oktober 2012. Zowel SKFD als IG&H waren bezig met een initiatief voor een branchebreed kwaliteitsinstituut. Banken en verzekeraars stelden voor om deze initiatieven samen te laten gaan, omdat er geen behoefte was aan twee instituten. Het project werd KIFS (Kwaliteitsinstituut Financiële Sector) genoemd. Mons, destijds partner bij IG&H, nam toen vanwege dit project een zetel in het bestuur van de SKFD in. Daarin zat volgens de curator mogelijk een belangenverstrengeling verscholen.

Geen sprake
Mons liet september vorig jaar al aan am weten dat er volgens hem geen sprake was van belangenverstrengeling. “We waren bij IG&H al driekwart jaar bezig met een kwaliteitsinstituut. Omdat we toen samen gingen werken met SKFD ben ik bestuurder geworden. Die opdracht is gewoon vanuit de deelnemende banken en verzekeraars naar IG&H gegaan. Er was pas belangenverstrengeling geweest als de SKFD opdrachten aan IG&H had gegeven, maar daar was geen sprake van.” Mons gaf wel aan dat hij met de kennis van nu niet de dubbele pet niet op had moeten zetten. “Maar destijds speelde het faillissement ook nog niet, er waren geen financiële problemen. Er kwam juist geld beschikbaar om iets nieuws op te zetten.”

Dat legde Mons ook uit aan de curator en zij ging mee zijn redenering. Guillaume schreef: “De curator heeft Mons uitgenodigd om zich over deze kwestie uit te laten. In dit gesprek is duidelijk geworden dat de betaling van het bedrag aan de betreffende vennootschap reeds was overeengekomen voordat Mons (feitelijk) bestuurder werd van gefailleerde. Van enig tegenstrijdig belang is de curator zodoende niet gebleken.”

Contracten
Daarmee was het faillissement nog niet geheel afgerond, aangezien de curator in haar een-na-laatste faillissementsverslag liet optekenen dat er mogelijk contracten onder te ongunstige voorwaarden waren aangegaan. Maar naar onderzoek bleek dat er op het moment dat de contracten werden aangegaan er voldoende middelen beschikbaar waren om aan de volledige waarde van de contracten te voldoen. Volgens de curator is er dan ook geen sprake geweest van onbehoorlijk bestuur en heeft aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om het faillissement vereenvoudigd af te mogen wikkelen.

Reageer op dit artikel