nieuws

Dubbel verzekerde assurantieadviseur had beter moeten weten

Branche

Dubbel verzekerde assurantieadviseur had beter moeten weten

Een verzekeringsadviseur die jarenlang dubbel was verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, krijgt geen vergoeding van Interpolis. Volgens de rechter had Interpolis de polis niet zonder verder overleg moeten afgeven, maar had de klant gezien zijn achtergrond beter moeten weten.

De uitspraak werd al in 2011 gedaan door het Hof ’s Hertogenbosch, maar pas gisteren gepubliceerd.

Het gaat in de zaak om een zelfstandig assurantieadviseur in schadeverzekeringen die bij Interpolis is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Begin 1993 wordt de man assurantieadviseur in dienst van Rabobank. Hij vraagt zich af of hij nog een AOV nodig heeft en overlegt met Interpolis over de inhoud van de aanvullende regelingen van de Rabobank.

Niet nodig
Interpolis meent dat een AOV niet nodig is omdat de Rabo-personeelsregeling in geval van arbeidsongeschiktheid een toereikende voorziening biedt. De assurantieadviseur aarzelt en zegt de mening van Interpolis niet te delen. Hij verwijst daarbij naar de cao-regeling. Vervolgens sluit hij bij Interpolis met ingang van 1 februari 1993 een nieuwe aov af.

Jaren later vordert de man premie terug van Interpolis omdat hij dubbel is verzekerd. Hij verwijt Interpolis hem onzorgvuldig te hebben geadviseerd. De zaak komt voor de rechter. Die geeft de adviseur in 2006 ongelijk. De rechter zegt dat Interpolis weliswaar haar zorgplicht heeft geschonden door de polis zonder verder overleg af te geven, maar dat de adviseur deugdelijk geïnformeerd had kunnen en moeten zijn over zijn eigen arbeidsvoorwaarden, zeker gezien zijn deskundigheid als assurantieadviseur.

Hoger beroep
De adviseur gaat daarop in hoger beroep. Maar het Hof steunt hem niet. “Interpolis heeft niet geadviseerd om de omstreden polis af te sluiten. Integendeel, Interpolis heeft hem erop geattendeerd dat zijn eigen arbeidsvoorwaarden in geval van arbeidsongeschiktheid een adequate voorziening leken in te houden. De klant heeft kennelijk het zekere voor het onzekere genomen en toch een polis willen afsluiten. Bezwaarlijk kan worden aanvaard dat de omstandigheid dat Interpolis in zijn keuze is meegegaan in de omstandigheden van dit geval een tekort aan van Interpolis te verlangen zorg oplevert.”

De adviseur klaagt bij het Hof verder over het feit dat hij weliswaar verstand had van schadeverzekeringen maar niet van sommenverzekeringen. Het Hof zegt daarover: “Met de kennis van zaken die de klant ter beschikking stond, kan hij niet op één lijn worden gesteld met de gemiddelde consument. Die kennis van zaken gaf hem een voorsprong die hem in elk geval in staat stelde om de goede vragen stellen en de verkregen informatie tot zich te nemen, hetgeen hij ook had behoren te doen.”

Reageer op dit artikel