nieuws

Dijsselbloem over bonusplafond: ‘Elke grens is arbitrair’

Branche

“Het bonusplafond had ook 10% kunnen zijn, of 25%. Elke grens op dit punt is in zekere zin arbitrair”, schrijft minister Dijsselbloem aan VVD en CDA. De fracties uit de Eerste Kamer stelden aanvullende vragen over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen waardoor de beoogde invoering per 1 januari van dit jaar vertraging opliep.

Dijsselbloem over bonusplafond: ‘Elke grens is arbitrair’

De fracties willen van de minister weten waarom gekozen is voor een plafond van 20% van het vaste salaris terwijl de rest van Europa daar anders over denkt. Dijsselbloem antwoordt: “Uiteraard is elke grens op dit punt in zekere zin arbitrair, het plafond had ook 10% kunnen zijn, of 25%. Het kabinet vindt een variabele beloning van een half jaarsalaris (50%) niet gewenst. Een dergelijk hoge variabele beloning kan zonder meer perverse prikkels met zich meebrengen.”

Tuinbouw
De minister vervolgt: “Hoewel een variabele beloning nuttig kan zijn in bepaalde andere sectoren, bijvoorbeeld stukloon in de tuinbouw, acht het kabinet excessief variabel belonen onwenselijk in de financiële sector.” Het risico dat het klantbelang uit het oog wordt verloren is nu eenmaal te groot, vindt het kabinet. Ook benadrukt de minister dat een variabele beloning uit minimaal 50% niet-financiële criteria moet bestaan, zoals duurzaamheid- en klanttevredenheidscores.

Europa
VVD en CDA maken zich zorgen over een Europees gelijk speelveld. De minister zegt een streng Europees plafond het meest wenselijk te vinden maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. “De realiteit is dat in Europa de opvattingen over het aan banden leggen van variabele beloningen in de financiële sector sterk uiteen lopen.” Volgens Dijsselbloem is voor financiële ondernemingen die in het buitenland opereren, genoeg ruimte om voldoende te kunnen concurreren. “Er is gekozen voor een gelaagd bonusplafond; een plafond van 20% in Nederland, 100% in de Europese Economische Ruimte (EER) en tot 200% buiten de EER.” De minister is ook niet bang voor verlies van hoogwaardige werkgelegenheid. “Een bank of verzekeraar zal voor haar dienstverlening nu eenmaal in Nederland actief moeten zijn.”

Bijkantoren
Ook gaat Dijsselbloem in op de kwestie van bijkantoren. Bijkantoren van buitenlandse banken zijn uitgezonderd van de voorgestelde wet, maar bijkantoren van buitenlandse verzekeraars niet. Het CDA ontving er een brief van Chubb Insurance over. De Amerikaanse verzekeraar vraagt zich af waarom bijkantoren onder het bonusplafond gaan vallen en meldt in dezelfde brief nooit woekerpolissen te hebben verkocht. De minister legt uit dat bijkantoren niet over een vergunning in Nederland beschikken en onder toezicht van de toezichthouder in het andere land staan. De minister geeft toe dat het ver gaat om de werkingsfeer van het bonusplafond tot deze kantoren uit te strekken. “Volgens dit kabinet is het mogelijk om in zeer uitzonderlijke situaties, ter bescherming van het algemeen belang, aanvullende eisen op te leggen aan deze bijkantoren. Een dergelijke bijzondere situatie doet zich hier voor. De reden voor deze verbreding is bescherming van de consument.”

De minister legt verder uit dat het juridisch onmogelijk is om buitenlandse banken binnen de EER een bonusplafond op te leggen, omdat die banken op basis van de richtlijn kapitaalvereisten reeds verplicht zijn een bonusplafond toe te passen, ook op hun bijkantoren.

Reageer op dit artikel