nieuws

Delta Lloyd weet publicatie boetebesluit DNB te voorkomen

Branche

Delta Lloyd weet publicatie boetebesluit DNB te voorkomen

De Nederlandsche Bank mag het boetebesluit waarin Delta Lloyd een boete van € 22 mln krijgt opgelegd niet voortijdig publiceren. De bestuursrechter in Rotterdam heeft dat gisteren in kort geding vastgesteld. Dit betekent dat het boetebesluit vertrouwelijk blijft tot het gehele juridische proces is doorlopen en er een definitief oordeel over grondslag en hoogte van de boete is geveld.

De motivatie van DNB om wel te publiceren was dat, als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2014, het boetebesluit vroegtijdig openbaar diende te worden gemaakt. De bestuursrechter wijst deze motivatie af omdat het boetebesluit nog onder het oude regime valt en daarmee eventuele publicatie wordt opgeschort tot de gehele juridische procedure is doorlopen.

Delta Lloyd onthoudt zich met het oog op de rechtsgang van verder commentaar en verwijst enkel naar de mededelingen in eerdere persberichten.

Reageer op dit artikel