nieuws

Coolen voelt zich niet meer thuis bij Nivre

Branche

Coolen Expertise heeft het bestuur van het Nivre gevraagd hen uit te schrijven als bureau in het register van de Kamer van het Nivre. Volgens het contra-expertisebureau lopen hun belangen en die van het Nivre niet langer gelijk.

Coolen voelt zich niet meer thuis bij Nivre

De Kamer van het Nivre behartigt de werkgeversbelangen van aangesloten expertisebureaus en wil de schakel zijn tussen de leden en de commerciële markt. Coolen Expertise stelt dat de meeste leden van het Nivre verzekeraars zijn of werken in opdracht van verzekeraars. Coolen: “De belangen voor deze leden staan dan ook ver af van of zijn conflicterend met die van Coolen Expertise.’

Coolen Expertise voelt zich daarom niet langer thuis bij het Nivre. “Kijkend naar de leden van de Kamer is dit begrijpelijk, aangezien een grote groep leden zelf een verzekeringsmaatschappij betreft of in eigendom is van verzekeraars. Het is dan ook logisch dat deze belangen zwaarder wegen dan die van verzekerden en expertisebureaus namens verzekerden. Voor alle duidelijkheid; hier heb ik geen oordeel over, maar trek ik wel mijn conclusies uit”, aldus Klaas Coolen, mede-eigenaar van Coolen Expertise.

Weinig verjonging
Al jaren zou er binnen het Nivre gesproken worden over verjonging en innovatie, maar Coolen vindt dat het aan daadkracht ontbreekt. “Het is jammer om te zien dat de Kamer geen ondersteuning geeft voor innovatie van onze dienstverlening richting verzekerden. Ik spreek dan onder andere over voorlichting, professionalisering en vernieuwende blik op bestaande processen richting onze markt. Er heerst een zeer defensief karakter waar vernieuwing snel als bedreiging wordt beschouwd”, aldus Coolen. “We willen graag geholpen worden door een brancheorganisatie die motiveert en hulp biedt. Dit ontbreekt waardoor we ons gedwongen voelen om een keuze te maken.”

Nivre
Het Nivre zegt in een reactie de brief met het verzoek tot uitschrijving van Coolen Expertise te hebben ontvangen. De brancheorganisatie zegt zich niet te herkennen in het verhaal van Coolen Expertise en wil er verder niks over kwijt.

Eerder conflict
Het is niet de eerste keer dat Coolen en het Nivre in conflict zijn. In 2009 zei mede-eigenaar Anton Coolen in een uitzending van Zembla een apart register te willen voor contra-experts.

Reageer op dit artikel