nieuws

Bewustwordingscampagne moet Achmeapersoneel activeren

Branche

Bewustwordingscampagne moet Achmeapersoneel activeren

Achmea en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV hebben een cao-resultaat bereikt voor 15.000 Achmea-medewerkers in Nederland. Er is een loonsverhoging afgesproken, maar het belangrijkste onderwerp in het kader van de grote Achmea-reorganisatie is duurzame inzetbaarheid.

De verzekeraar biedt de medewerkers een structurele loonsverhoging van in totaal 1,25% (gesplitst in 1% per 1 februari 2015 en 0,25% per 1 juni 2015). De looptijd van de nieuwe cao is van 1 juni 2014 tot 1 december 2015, oftewel anderhalf jaar.

Campagne
In het licht van de organisatieveranderingen die bij Achmea in gang zijn gezet, is het belangrijkste onderwerp van de cao: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit van de medewerkers in de meest brede zin van het woord. Achmea zegt binnenkort met een bewustwordingscampagne te starten, die de medewerkers op dit vlak moet activeren. Verder stelt Achmea vijftien structurele werkplekken ter beschikking voor mensen met een arbeidsbeperking.

De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden. Zij kunnen stemmen tot 10 februari 2015. Na hun goedkeuring treedt de nieuwe Achmea-cao met terugwerkende kracht per 1 juni 2014 feitelijk in werking. Achmea heeft eind vorig jaar al overeenstemming bereikt met de vakorganisaties over aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2015 aan de gewijzigde fiscale wet- en regelgeving. Het huidige Sociaal Plan van Achmea loopt nog tot en met 31 december 2016.

Reageer op dit artikel