nieuws

AFM mag niet in algemene zin voor marktpartij waarschuwen

Branche

De AFM mag niet een openbare waarschuwing over een marktpartij geven zonder concreet aan te geven welk artikel van de Wet financieel toezicht de betreffende partij overtreedt. Dat staat in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam die gisteren is gepubliceerd.

AFM mag niet in algemene zin voor marktpartij waarschuwen

De uitspraak werd vlak voor Kerst gedaan, maar is pas gisteren openbaar gemaakt. Het kort geding werd aangespannen door GFH Giro. Het bedrijf werd in december met naam genoemd in een bericht van de AFM waarin de toezichthouder consumenten waarschuwt voor de oversluitmarkt voor beleggingsverzekeringen. Als gevolg van de uitspraak van de rechter heeft de AFM haar melding over de manier waarop het bedrijf klanten met een woekerpolis benadert, inmiddels moeten rectificeren.

Indruk gewekt
De rechtbank geeft allereerst aan dat de mededelingen van de AFM zijn aan te merken als een openbare waarschuwing in de zin van de Wet financieel toezicht. “Door te wijzen op het onderzoek bij GFH Giro en de vele meldingen die over haar zijn ontvangen, geplaatst tegen de achtergrond van de waarschuwing van de AFM oplettend te zijn bij het oversluiten van beleggingsverzekeringen, wordt bij de gemiddelde consument onmiskenbaar de indruk gewekt dat het niet verstandig is om gebruik te maken van de diensten van verzoekster.”

Concreet
Op zich heeft de AFM op grond van artikel 1:94 van de Wet financieel toezicht het recht om een openbare waarschuwing uit te vaardigen. Maar dan moet wel concreet gemaakt worden welke bepaling uit de Wft wordt overtreden. Dat is in dit geval niet gebeurd. De rechter zegt: “De mededelingen van de AFM op haar website zijn aan te merken als een openbare waarschuwing. De AFM heeft ter zitting verklaard de consument in algemene zin te willen waarschuwen voor de praktijken van verzoekster en niet zozeer voor overtreding van een verbodsbepaling uit de Wft door verzoekster. Voor het geven van een dermate algemene waarschuwing, zonder daarbij te concretiseren welke bepaling wordt overtreden, is artikel 1:94 van de Wft naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet bedoeld. De AFM was niet bevoegd tot het geven van deze waarschuwing.”

Herhaling
De rechter heeft de AFM opgedragen de op haar website geplaatste mededelingen over GFH Giro van haar website verwijderd te houden. Ook is het de AFM verboden mededelingen over het bedrijf te doen die neerkomen op een herhaling van de openbare waarschuwing en heeft de AFM de berichtgeving over de partij onmiddellijk moeten rectificeren.

Omdat het gaat om een kort geding, verbindt de rechter een termijn aan de uitspraak. De voorlopige voorziening duurt tot zes weken na de datum waarop de beslissing van de AFM bekend wordt op het bezwaar van GFH Giro tegen het besluit waarin de waarschuwing is vastgelegd. De voorzieningenrechter verwacht niet dat het besluit van de AFM tot het geven van de waarschuwing in bezwaar in stand kan blijven.

Reageer op dit artikel