nieuws

Rob Hillebrand in RvC Legal & General

Branche

Rob Hillebrand (59) is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen bij verzekeraar Legal & General. Hillebrand neemt de positie van Dolf van den Brink over, zijn derde en laatste zittingsperiode eindigde op 25 september van dit jaar.

Rob Hillebrand in RvC Legal & General

Hillebrand was het grootste gedeelte van zijn carrière actief voor Delta Lloyd. Van 2003 tot 2007 was hij zelfs lid van de Raad van Bestuur. Daarna stapte Hillebrand over naar zorgverzekeraar VGZ. Na een aantal jaren vice-voorzitter te zijn geweest werd hij in september 2013 voorzitter. Maar die functie legde hij in juli van dit jaar al weer neer, omwille van gezondheidsredenen. Die weerhouden hem er nu niet van om bij Legal & General aan de slag te gaan.

“In mijn loopbaan heb ik meerdere malen te maken gekregen met grote veranderingsprojecten binnen organisaties waar ik leiding aan mocht geven”, zegt Hillebrand. “Veranderingen vragen grote inspanningen van management en medewerkers. Ik zie dat de samenleving in snel tempo collectieve voorzieningen afbouwt en van individuele burgers verwacht dat deze meer eigen initiatief nemen voor de inrichting van de eigen financiële zekerheid. Dit zal gevolgen hebben voor de wijze waarop adviseurs met hun klanten omgaan en in het verlengde daarvan voor de relatie klant-adviseur-verzekeraar. Ik breng graag mijn ervaringen op dit gebied in de Raad van Commissarissen in.”

Reageer op dit artikel