nieuws

Notaris hoeft zich niet in polisvoorwaarden te verdiepen

Branche

Van een notaris kan niet verwacht worden dat hij zich zelf in de polisvoorwaarden verdiept om zich ervan te vergewissen dat een registergoed voldoende is verzekerd. Dat zegt het Hof Amsterdam in een recente uitspraak waarin een notaris wordt verweten dat hij niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan.

Notaris hoeft zich niet in polisvoorwaarden te verdiepen

Het gaat in de zaak om een stichting die in april 2012 als verkopende partij een (onderhandse) koopovereenkomst tekent met een koper inzake een perceel grond met een daarop aanwezige horecahal en een voormalig woonmuseum. Bij het tekenen van de koopovereenkomst verklaart de voorzitter van de stichting dat het registergoed naar herbouwwaarde is verzekerd en dat de stichting extra premie voldoet wegens de toenmalige leegstand.

Verwoest
Op 24 mei 2012 brandt de horecahal af. De verzekeraar deelt de stichting mee dat zij niet in aanmerking komt voor schadevergoeding op grond van herbouwwaarde omdat zij op grond van de leegstand niet voldeed aan de polisvoorwaarden en is overgegaan tot uitkering van de schade op basis van de economische waarde.

Klacht
De koop gaat daardoor niet door. De stichting dient een klacht in bij de notaris. De notaris is volgens de stichting tekort geschoten in zijn informatieplicht door niet bij partijen te verifiëren of het registergoed ‘ten genoegen van de koper’ verzekerd was. De notaris had volgens de stichting uitdrukkelijk aan de koper moeten vragen of de afgesloten verzekering tot zijn genoegen was en of hij akkoord was met de afgesloten verzekering. De stichting verwijt de notaris dat hij geen uitdrukkelijk akkoord van de koper heeft gevraagd voor de door de stichting afgesloten verzekering en bijbehorende polisvoorwaarden.

Geen verwijt
Het Hof stelt dat een notaris bij partijen dient te verifiëren of het registergoed voldoende is verzekerd. “Het behoort echter niet tot de zorgplicht van de notaris om zich zelf te verdiepen in de polisvoorwaarden om zich ervan te vergewissen dat het registergoed voldoende is verzekerd”, aldus het Hof. Ook strekt de tekst van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst niet zover dat de koper een uitdrukkelijk akkoord diende te geven op de (bijzondere) polisvoorwaarden van de door de stichting afgesloten verzekering. Het Hof: “De notaris treft dan ook geen verwijt dat hij de polisvoorwaarden niet uitdrukkelijk onder de aandacht van de koper heeft gebracht. Als de koper meer over de inhoud van de verzekering wilde weten had het op zijn weg gelegen de verkoper daarnaar te vragen.”

Reageer op dit artikel