nieuws

ING: Magere jaren voor tussenpersonen voorbij

Branche

Er is in 2014 een einde gekomen aan de omzetkrimp van tussenpersonen. Die verwachting spreekt ING uit in het Jaarbericht Assurantietussenpersonen. De herstellende huizenmarkt en de aantrekkende bedrijvigheid zorgen ervoor dat de omzet niet langer daalt.

ING: Magere jaren voor tussenpersonen voorbij

Het einde van de krimp van het aantal assurantiekantoren is ook in zicht. Tussen 2008 en 2014 daalde het aantal kantoren met 16%. Voor 2015 verwacht ING een stagnatie. “Hoewel het erop lijkt dat het aantal woningmarkttransacties verder zal toenemen, is dat naar verwachting onvoldoende om marktaandeelverlies te compenseren.Het directe kanaal blijft zeker voor particulieren, ook via vergelijkingssites, marktaandeel winnen”, schrijft de ING. Het zijn vooral de eenpitters die leiden onder de terugval. Het aantal zzp’ers in de branche is met een vijfde gedaald tot 2.895.

Tweedeling
ING spreekt van een tweedeling in de markt, waarbij schaalgrootte van belang is. Schaal is vanwege investeringen in ICT, opleiding, kennis en naleving van regelgeving steeds belangrijker geworden. Er lijkt sprake van een tweedeling in de markt:

  • grote kantoren, die door overname van portefeuilles steeds groter worden;
  • kleine partijen die op basis van hun positie in de regionale markt en de kennis van de klant in hun portefeuille meerwaarde bieden.

Middelgrote partijen dreigen tussen wal en het schip te raken: te weinig schaal om meerdere specialisaties te onderhouden en te groot om dicht op de klant te zitten.”

Bedrijven
Schade is door het provisieverbod een steeds belangrijker onderdeel geworden voor tussenpersonen. ING: “Gedreven door marktontwikkelingen en het provisieverbod, was een verschuiving zichtbaar van specialisatie in complexe producten naar de uitbreiding van het belang van schadeverzekeringen voor de omzet.” Het echte volume valt volgens het rapport alleen niet te halen in de particuliere markt. De zakelijke markt heeft meer potentie: “Er wordt meer geadviseerd over de verschillende verzekeringen en de bereidheid van bedrijven om hiervoor te betalen is groter dan bij particulieren. Ook de polisdichtheid (aantal polissen per klant) ligt doorgaans hoger dan bij particulieren.”

Volmacht
ING stipt ook het belang van volmachten aan voor assurantiekantoren en ziet mogelijkheden voor grote kantoren om risico in te kopen bij verzekeraars: “Voor klanten heeft de volmacht als voordeel dat zij een mix van de meest geschikte verzekeringen kunnen krijgen zonder bij verschillende verzekeraars langs te moeten. De tussenpersoon kent de klant beter en dit zorgt vaak ook voor snellere schadeafwikkeling. Veel kantoren bieden verzekeringen onder private label aan. Op termijn kan een groot assurantiekantoor zelfs opereren als een speler die risico-opname capaciteit inkoopt bij verzekeraars en zelf de risico inschattingen maakt en daarvoor capaciteit inzet.”

Reageer op dit artikel