nieuws

Hoe dicht u het socialezekerheidsgat?

Branche

Kunnen werkgevers samen met verzekeraars de gaten in de sociale zekerheid voor hun werknemers dichten nu overheden steeds meer beknibbelen op hun socialezekerheidsstelsels?

Hoe dicht u het socialezekerheidsgat?

De arbeidsmarkt in Europa maakt aanzienlijke veranderingen door. Veranderingen in de pensioenregels zorgen ervoor dat mensen langer aan het werk moeten blijven. Daardoor zullen ze vaker te maken gaan krijgen met leeftijdsgerelateerde aandoeningen terwijl ze nog aan het werk zijn.

Ook lijden steeds meer werknemers aan leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals diabetes. Daarnaast is de manier waarop werknemers worden behandeld steeds vaker van invloed op de reputatie van bedrijven.

“Men is er sterk van overtuigd dat een hervorming van de financiering van de Europese sociale- en gezondheidsvoorzieningen ertoe leidt dat openbare gezondheidszorg als inferieur zal worden beschouwd”, denkt Andrew Taylor, chief operating officer, Workplace Benefits, bij ACE European Group. “ Werknemers kunnen hun werkgevers dan ook onder druk zetten om gezondheidsvoorzieningen te verstrekken.”

Concurrentievoordeel

Volgens het meest recente, pan-Europese onderzoek van Mercer naar door bedrijven verstrekte gezondheidsvoorzieningen, biedt meer dan driekwart (76%) van de werkgevers al gezondheidsvoorzieningen en -diensten aan, omdat zij ervan overtuigd zijn dat deze het bedrijf ten goede komen. Het aantrekken en vasthouden van topmedewerkers wordt daarbij als belangrijkste factor genoemd.

Waarom zijn steeds meer werkgevers bereid dergelijke programma’s te financieren? Gezondheidszorg voor werknemers is bij het werven van personeel een belangrijk concurrentievoordeel, naast salaris en andere arbeidsvoorwaarden, denkt Taylor. “Dit is vooral het geval in bedrijfstakken als de detailhandel, waar het personeelsverloop hoog is, en werving een aanzienlijke kostenpost kan zijn”, voegt hij daaraan toe.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veel Europese verzekeraars en adviseurs zijn samen met grote werkgevers betrokken bij programma’s om een betere gezondheid voor werknemers en hun gezinnen te promoten en te faciliteren. Anna Orhaug, head of accident and health voor de Noordse regio bij ACE, verwacht dat dit nog zal toenemen.

“De waarde van preventieve programma’s wordt steeds meer erkend, en werknemers verwachten steeds vaker dat zij op het werk aan dergelijke programma’s kunnen meedoen.”

Europese bedrijven erkennen daarnaast ook dat gezondheidsvoordelen eraan bijdragen dat werknemers met gezondheidsproblemen weer sneller aan de slag kunnen, zegt David Levey, EMEA leader bij Mercer Marsh Benefits. “Dit is bijzonder belangrijk aangezien de gemiddelde leeftijd van werknemers toeneemt en ze steeds vaker te maken krijgen met gezondheidsproblemen.”

De mate waarin werkgevers de door hen gefinancierde ziektekostenverzekering waarderen, varieert binnen Europa echter sterk, vertelt Levey. “In Spanje bijvoorbeeld, willen werknemers zelf kiezen en profiteren van fiscale voordelen. Daar zijn flexibele arbeidsvoorwaardenprogramma’s populair, waarbij een ziektekostenverzekering hoog gewaardeerd wordt.”

‘Bedrijven in Noord-Europa zijn zich bijzonder bewust van de manier waarop het aanbieden van een ziektekostenverzekering van invloed is op hun reputatie’

Ook de standpunten die werkgevers innemen over preventieve programma’s en de mate waarin zij betrokken moeten zijn bij het opzetten en beheren ervan, verschillen van land tot land, zegt Levey.

“Gezondheids- en welzijnsinitiatieven zijn gebruikelijker in noordelijke Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland. Daar vinden werkgevers dat gezonder personeel productiever is, en ze begrijpen ook dat preventie van invloed is op de totale kosten van aan gezondheid gerelateerde voordelen op de werkplek.”

Verzekeraars en makelaars hechten ook aan de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat werknemers in geval van een slechte gezondheid beschermd zijn, gelooft Orhaug. “Werkgevers hebben de plicht voor hun personeel te zorgen, zelfs in delen van Europa waar de overheidsvoorzieningen relatief ruimhartig zijn. Bedrijven in Noord-Europa zijn zich bijvoorbeeld bijzonder bewust van de manier waarop het aanbieden van een ziektekostenverzekering van invloed is op hun reputatie.”

Gezondheidstrends

Volgens het onderzoek van Mercer naar de ziektekostenvoorzieningen van werkgevers, ontvangen bijna vier van de tien bedrijven slechts beperkte of helemaal geen gegevens van verzekeraars waarmee ze inzicht krijgen in de factoren die de kosten van hun ziektekostenverzekering bepalen. Slechts een kwart ontvangt gedetailleerde rapportages en is in staat een totaalbeeld van gezondheidstrends op de werkvloer te realiseren.

Volgens Taylor verstrekken sommige verzekeraars wel gegevens over individuele producten. “Wij gebruikten de gegevens van meer dan 400.000 ongevals- en ziektekostenclaims om de dekkingskosten te minimaliseren”, vertelt hij. “Afhankelijk van de omstandigheden waardoor de werknemer niet kan werken, keren onze producten twee, vier of acht maanden lang een vergoeding uit. Onze ervaring is dat de aanvrager binnen deze periodes weer aan het werk gaat. De uitkeringen komen boven op de algemene arbeidsongeschiktheidsuitkering en zijn voor werknemers belastingvrij. Dus zowel de werkgever, werknemer en de verzekeraar zijn hierbij gebaat.”

Volgens een rapport van The Work Foundation, zijn de belangrijkste voordelen van de zorg voor de gezondheid en het welzijn van werknemers:

• minder absentie

• minder arbeidsongevallen

• minder personeelsverloop

• meer betrokkenheid onder werknemers

• hogere productiviteit.

Lees hier het complete Engelstalige verhaal

 

 

 

Reageer op dit artikel