nieuws

Goede voornemens (4): Richard Weurding

Branche

Goede voornemens (4): Richard Weurding

Een bewogen jaar was 2014 zeker voor de verzekeringsbranche. In het kader van terug- en vooruitkijken vroeg am een aantal prominenten uit de branche wat we het komende jaar niet meer en wat juist wel moeten doen. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, voorziet onzekere tijden.

Die onzekerheid zal zich volgens Weurding op meerdere vlakken manifesteren: “2015 is een jaar met onzekerheden. Niet alleen internationaal-politiek (nieuwe EU-commissie, Midden-Oosten, Rusland) en financieel-economisch (toezicht, lage rente, Solvency II), maar ook dichter bij huis: de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Met als hamvraag: haalt Rutte-II de eindstreep? De onzekerheid reikt verder. De maatschappelijke functie en de marktmogelijkheden van verzekeraars veranderen, de overheid treedt verder terug, en dus is er nieuwe onzekerheid voor de burger. Die zoekt naar mogelijkheden om risico’s af te dekken en doet dat niet automatisch bij verzekeraars. Want het vertrouwen is niet zomaar hersteld.”

Flexibel
De onzekere tijden vergen flexibiliteit van de verzekeraars. Weurding: “Ook voor verzekeraars zijn het dus onzekere tijden. Daarom moeten we de komende tijd vooral flexibel en wendbaar zijn. Verzekeraars zijn de belangrijkste partij waarbij je terecht kunt voor zekerheid tegen financiële risico’s. We vormen een onmisbare schakel in de economie. We verzorgen in belangrijke mate de verzekerde oude dag van miljoenen mensen. De sector volgt al een paar jaar het pad van vernieuwing, versterking en innovatie. De belangrijkste elementen daarvan zijn vertrouwensherstel, kostenbeheersing en nieuwe marktkansen. Dat alles onder het motto: de klant centraal. Dat betekent dat de sector onder andere werkt aan het vormgeven van toekomstbestendige pensioenregelingen, inspeelt op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en aansluit bij nieuwe risicoterreinen zoals cyberveiligheid en de deeleconomie.”

Speerpunten
Voor het komende jaar hebben Weurding en het Verbond een aantal speerpunten opgesteld: “We denken vanuit vernieuwende oplossingen voor de samenleving. Relevant zijn voor de klant is van levensbelang. Inspelen op technologische veranderingen, belangenbehartiging met een meer maatschappelijke inbedding en oog voor de politieke urgentie. Dat zijn de speerpunten van ons beleid in 2015, samen te vatten onder de begrippen: alert, innovatief en betrokken.”

Reageer op dit artikel