nieuws

Fraudeur wil geld, maar ook status

Branche

Fraudeur wil geld, maar ook status

Fraudeurs worden niet alleen maar gedreven door geld en hebzucht, maar proberen door middel van hun acties ook status en aanzien te krijgen. Zij maken daarbij gebruik van gelegenheden die beschikbaar zijn door hun positie, bijvoorbeeld bij een bank, en kennen de wet- en regelgeving goed.

Dat zijn de voornaamste conclusies uit het onderzoek van Alan Kabki van de Politieacademie. Hij promoveert later deze maand op dit onderzoek aan de Tilburg University. Om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, onderzocht Kabki de modus operandi en de motieven van beleggingsfraudeurs, faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs uit de periode 2002-2012. Hij bestudeerde bijvoorbeeld opsporingsonderzoek en het strafrechtelijke verleden van frauders en interviewde rechercheurs en officieren van justitie.

Gelegenheid
Wat het voor bankfraudeurs makkelijk maakte om hun acties te doen was dat zij in de gelegenheid waren. Bankfrauders maakten bijvoorbeeld gebruik van onwetende collega’s die hun werkpasjes en inlogpasjes uitleenden. Faillissementsfraudeurs beschikken doorgaans over heel veel kennis. Datzelfde geldt voor beleggingsfraudeurs, meestal financiële dienstverleners, die in staat waren om slachtoffers te werven, maar ook het toezicht wisten te omzeilen.

Het geld dat het frauderen opleverden diende zowel een materieel als een immaterieel doel, schrijft Kabki. Het geld ging bijvoorbeeld naar levensonderhoud, ondernemingen, seks, drugs en gokken, maar werd ook gebruikt om status en aanzien te winnen en het verlies van werk tegen te gaan. Bijna de helft van de fraudeurs hield na de veroordeling nog geld over.

Dadertypen
Kabki deelt de fraudeurs in vijf categorieën in: gelegenheidspakkers (lag voor het oprapen), crisisgedrevenen (omwille van een gebeurtenis in hun leven), gelegenheidszoekers (op zoek naar lucratieve gelegenheden), stereotypische criminelen (veel criminele antecedenten) en zonnekoningen (op zoek naar status en aanzien).

Per categorie doet de onderzoeker aanbevelingen om preventie en bestrijding van fraude te verbeteren. Gelet op de hang naar status bij veel daders zou bijvoorbeeld een ‘naming-and-shaming-strategie’ effectief kunnen zijn. Ook stelt Kabki voor minder nadruk te leggen op streefcijfers (het aantal zaken) en meer op de ernst en de omvang van de fraudezaken, om zo recht te doen aan de maatschappelijke betekenis en impact van de fraude. Daarnaast zou het terughalen van de buitgemaakte gelden meer prioriteit moeten krijgen. Ook zouden andere partijen buiten de strafrechtketen meer betrokken kunnen worden bij de bestrijding en preventie.

Reageer op dit artikel