nieuws

Extreem weer noopt bedrijven tot actie

Branche

Extreem weer noopt bedrijven tot actie

Wereldwijd is er steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden. Met name landen in snelgroeiende markten blijken bijzonder kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Het is zaak voor het bedrijfsleven om hier op in te spelen met risicomodellen en gevarenzones.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN is het tijd dat we een nieuwe standaard gaan hanteren om te bepalen wat ‘normaal’ weer is. In juli deed de organisatie een oproep om de standaard voor ‘normaal’ weer, die door wetenschappers en meteorologische diensten gebruikt wordt, vaker aan te passen. Volgens het instituut verandert het klimaat door de toename van broeikasgassen immers sneller dan vroeger.

“In 2012 werden de vier grootste economische schadegevallen veroorzaakt door overstroming, aardbeving, droogte en storm, en werden Azië, Europa, Noord-Amerika en het Caribisch gebied getroffen.”,vertelt Mark Christensen, head of catastrophe management bij ACE European Group.

Complexe puzzel

Herverzekeraar Swiss Re registreerde vier decennia lang de schade als gevolg van natuurrampen: die verviervoudigde in die periode, waarbij extreme weersomstandigheden als grootste oorzaak konden worden aangewezen.

Het grootste deel van de schade kan worden toegewezen aan  toegenomen verstedelijking ,- waardoor er steeds meer mensen in steeds meer gebouwen wonen die vaak op kusten of rivieroevers zijn gebouwd-, toegenomen welvaart -waardoor vastgoedprijzen stijgen- en meer afgesloten verzekeringen waardoor er na incidenten meer schadevergoeding moet worden uitgekeerd. “De klimaatverandering is dus niet de enige oorzaak van de toegenomen schadelast,” zegt Andreas Schraft, head of catastrophe perils bij Swiss Re.

Sommige mogelijke veranderingen zijn redelijk bekend, zoals het toegenomen overstromingsrisico en stormschade in kustgebieden als gevolg van de stijgende zeespiegel. Andere veranderingen zijn minder zichtbaar. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of koudegolven, zoals we vorig jaar in de Verenigde Staten zagen, meer of minder vaak zullen voorkomen nu het klimaat opwarmt.

Bedrijven en verzekeraars die klimaatmodellen gebruiken om de risico’s op rampen in kaart te brengen, worstelen ook met dit probleem. Modellenmaker RMS, waarmee ACE nauw samenwerkt, geeft al sinds 2005 aan dat toekomstige gebeurtenissen niet noodzakelijkerwijs het historische gemiddelde in hun modellen voor orkaanrisico’s reflecteren. Indien er wel patronen kunnen worden vastgesteld, dan kunnen ze regionaal enorm verschillen. Een recent onderzoek naar grootschalige overstromingen van rivieren toonde bijvoorbeeld aan dat in sommige gebieden waar in het voorjaar vaak overstromingen voorkomen als gevolg van smeltende sneeuw, de warmere winters betekenen dat ze in de toekomst waarschijnlijk minder vaak zullen overstromen. Maar in andere delen van Canada en Rusland lijken overstromingen frequenter te worden als gevolg van de toegenomen neerslag. “Dat een warmere wereld over het algemeen gevaarlijker wordt, is een te eenvoudige voorstelling van zaken”, zegt Dr. Robert Muir-Wood, chief research officer bij RMS. “We moeten rekening houden met uiteenlopende gevolgen.”

Domino-effect

Ook de risico’s waaraan bedrijven zijn blootgesteld, zijn moeilijk vast te stellen. Afhankelijkheden tussen landen en bedrijven onderling betekenen dat een plaatselijke gebeurtenis bedrijven in een veel groter gebied kan treffen. Om ook deze effecten te begrijpen, werken ACE en andere verzekeraars samen in groepen als ClimateWise, dat verzekeraars stimuleert de impact van klimaatveranderingen systematisch in kaart te brengen.

“Hoewel de nadruk vooral ligt op extreme weersomstandigheden en de manier waarop die direct van invloed zijn op de dekking, zijn er ook neveneffecten die verzekeraars en de bedrijven waar ze mee samenwerken, raken”, legt Katharine Thoday van het secretariaat van ClimateWise uit.

Een van de voornaamste neveneffecten is de impact op supply chains, die steeds ingewikkelder worden en steeds verder verspreid liggen. Ondanks de voortgang die er werd geboekt nadat bedrijven in 2011 wereldwijd geraakt werden door de Japanse tsunami en Thaise overstromingen, blijft het voor bedrijven moeilijk om de volledige impact van extreme weersomstandigheden te meten.

Club Med

Reisorganisatie Club Med beheert 80 luxe vakantieparken overal ter wereld, onder meer in Florida, het Caribisch gebied, de Indische Oceaan, Japan en Indonesië. In de afgelopen 18 jaar leed de organisatie drie keer flinke schade. De meeste schade veroorzaakte orkaan Wilma in 2005 in Cancún, vertelt Rémi Lefèvre, risk and insurance deputy manager bij Club Med. Sindsdien staat de dreiging van extreem weer centraal in het besluitvormingsproces van het bedrijf en worden er modellen voor risicobeoordeling gebruikt.

Het nieuwe park op Dong’Ao Island, bij Macau in China, werd bijvoorbeeld op een heuvel gebouwd in plaats van vlakbij het strand, nadat modellen aantoonden dat het gebied een gemiddeld risico loopt op tyfoons en hoge golven. Club Med leert daarnaast van gebeurtenissen. Toen het park in Cancún werd herbouwd, werden de houten daken vervangen door een steviger stalen model dat sindsdien ook door de rest van de groep wordt gebruikt.

Megatrend

In mei stond klimaatverandering in een rapport van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s vermeld als de tweede ‘mega-trend’ (na vergrijzing) die de economische groei, en daarmee de kredietwaardigheid van landen, bedreigt. Hoewel de effecten breed gevoeld zullen worden, merkte S&P’s op dat de landen die het meeste risico lopen vooral in de derde wereld liggen. De hoge afhankelijkheid van landbouw, de minder solide infrastructuur en het onvermogen om efficiënt op een ramp te reageren, maakt deze landen extra kwetsbaar.

Blootstelling van landen aan klimaatverandering:

Extreem weer

Sommige bedrijven zijn al begonnen met het aanpakken van risico’s door belangrijke activa te verplaatsen naar gebieden zonder overstromingsgevaar, door hun aanvoerlijnen voor natuurlijke grondstoffen te diversifiëren om mislukte oogsten op te kunnen vangen, of door hun afhankelijkheid van grondstoffen of energie te minimaliseren om zichzelf te beschermen tegen toekomstige prijsschommelingen. 

“Hoewel het uitbesteden van productie aan opkomende markten gangbare praktijk is, zouden bedrijven deze landen moeten helpen bij het verbeteren van hun risicomanagement”, aldus Mark Christensen. “Zo zouden ze hun arbo-protocollen kunnen delen, naast procedures voor risicobeoordeling en andere maatregelen, die niet alleen processen verbeteren maar ook een positieve invloed hebben op gedrag en risicobewustzijn. De toekomstige verzekeringsgroei zal gericht zijn op snelgroeiende markten, waar minder rampenmodellen en -gegevens voorhanden zijn. Ter ondersteuning van onze klanten zullen we daarom de ontwikkeling van risico-inzicht in deze regio’s moeten stimuleren. De eerste stap om deze uitdaging aan te pakken, is de erkenning dat er inderdaad een probleem ligt.”

‘Naleving alleen is niet genoeg’

Milieuaansprakelijkheid is een goed voorbeeld van de systemische aard van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Volgens Nicolas Givelet, environmental risk engineering manager voor continentaal Europa bij ACE, is het probleem bijzonder acuut voor degenen die met giftige stoffen werken, zoals petrochemische bedrijven, waar extreme kou of hitte kan leiden tot gebarsten pijpleidingen of lekkende opslagtanks. Vergelijkbaar is het probleem van overstromingen die gemeentelijke of industriële waterzuiveringsinstallaties kunnen treffen. Beide kunnen leiden tot vervuiling, boetes en saneringskosten. “Het kan een kleine schadeclaim zijn voor de installatie, maar het vervuilingsincident kan omvangrijke proporties aannemen”, zegt Givelet. Hij voegt daaraan toe dat verouderde installaties bijzonder kwetsbaar zijn voor weersveranderingen.

Bedrijven zouden volgens Givelet ook verder moeten gaan dan de lokale wettelijke vereisten, met name in landen waar onvoldoende regelgeving is. “Het is een risicobeheersprobleem, en bedrijven zouden de best practices die ze in Europa toepassen, met zich moeten meenemen.”

Het gaat niet alleen om de mogelijke aansprakelijkheid, benadrukt Givelet. Het gaat ook om eigendom, want kopers worden zich steeds bewuster van de herstelkosten voor vervuilingsincidenten uit het verleden. Een dergelijk incident kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een bedrijf een locatie in de toekomst niet meer kan verkopen.

Lees hier het complete Engelstalige verhaal

 

 

Reageer op dit artikel