nieuws

DNB aansprakelijk gesteld door curatoren DSB Bank

Branche

Vandaag dient de rechtzaak die de curatoren van DSB Bank hebben aangespannen tegen De Nederlandsche Bank voor de rechtbank in Amsterdam. De DSB-curatoren stellen dat DNB aansprakelijk is voor schade die de schuldeisers hebben opgelopen door het faillissement in 2009. Dat heeft curator Rutger Schimmelpenninck laten weten.

DNB aansprakelijk gesteld door curatoren DSB Bank

In 2005 had DNB geen bankvergunning aan DSB mogen verlenen, vinden de curatoren. In de jaren daarna zou er sprake zijn geweest van falend toezicht. En toen activist Pieter Lakeman opriep tot een bankrun en de bank op omvallen stond, sloeg DNB over naar de andere kant, zegt Schimmelpenninck. Toen zorgde DNB ervoor dat DSB werd afgesneden van krediet waardoor faillissement onafwendbaar werd.

De curatoren zijn hierover eind oktober 2013 samen met Vereniging DSBspaarder.nl, Vereniging DSBdepositos.nl en Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB, die klanten met een vordering op DSB vertegenwoordigen al een juridische procedure gestart. De zaak dient nu voor het eerst voor de rechter. Het gaat er in eerste instantie om of de rechter DNB aansprakelijk houdt.

De schade die de curatoren DNB aanrekenen, betreft voornamelijk misgelopen rente-inkomsten. Deze zijn niet opgenomen in de boedelschuld van DSB.

De schulden van de voormalige bank van Dirk Scheringa bedroegen ongeveer € 3,8 miljard. Daarvan is eind dit jaar ongeveer driekwart uitgekeerd aan schuldeisers.

Reageer op dit artikel