nieuws

Slecht derde kwartaal voor verzekeraar Vivat

Branche

De resultaten van Vivat bleven in het derde kwartaal van 2014 onder druk staan. De afgesplitste verzekeringstak van SNS Reaal boekte een nettoverlies van € 112 miljoen. Dat is volgens het concern vooral te wijten aan een getroffen voorziening van € 144 miljoen in verband met de daling van de lange rente.

Slecht derde kwartaal voor verzekeraar Vivat

Zonder die voorziening had Vivat een nettowinst van € 32 miljoen kunnen noteren. Volgens de verzekeraar werden de positieve onderliggende resultaten bij Reaal Leven, Zwitserleven en vermogensbeheerder Actiam grotendeels tenietgedaan door een onderliggend verlies bij Reaal Schade, veroorzaakt door hogere schadeclaims bij brand en motor.

Solvabiliteit
De DNB-solvabiliteit van Vivat daalde van 163% in juni 2014 tot 156% per 2014. En het ziet er niet naar uit dat dit snel zal verbeteren. Het concern: “Door verdere risicoverlaging van de beleggingsportefeuille in het derde kwartaal, met als doel de solvabiliteit tegen markt- en renterisico te beschermen, is de mogelijkheid voor een verbetering van de solvabiliteit aanzienlijk afgenomen.”

Boekverlies
Over het verkoopproces zegt Vivat: “Het proces ligt op schema. Rekening houdend met marktwaarderingen van verzekeringsmaatschappijen en de aanhoudende druk op de winst en solvabiliteit in het vierde kwartaal, zal een verkoop van Vivat, indien en wanneer gerealiseerd, naar verwachting leiden tot een aanzienlijk boekverlies.”

Reageer op dit artikel