nieuws

Ombudsman mengt zich niet in ‘geheime schikking’

Branche

Een consument wordt tijdens een Kifidprocedure alsnog tegemoetgekomen door Reaal maar moet daar wel zijn mond over houden. De Ombudsman Financiële Dienstverlening bemoeit zich echter niet met de vorm waarin partijen het bereikte bemiddelresultaat gieten. “Dat is een zaak van partijen.”

Ombudsman mengt zich niet in ‘geheime schikking’

Het gaat in de zaak om een klant die een klacht indient tegen Reaal Bancaire Diensten. Hij heeft in 2012 een Lijfrente Opbouwrekening afgesloten en hierop is een renteopslag van 0,2 % op de actuele rente toegezegd voor de hele looptijd omdat het om een provisievrije aanvraag ging. Vanaf 8 januari 2013 zijn door Reaal vanwege het ingetreden provisieverbod alle rentetarieven voor alle klanten met bankspaarproducten met deze opslag verhoogd. Op dezelfde datum voert Reaal ook een reguliere rentewijziging door en de variabele rente wordt met 0,2% verlaagd. De klant klaagt er bij de Ombudsman over dat Reaal de renteopslag heeft laten vervallen. Hij stelt dat de verzekeraar daartoe niet gerechtigd is en dat eerder gemaakte afspraken gerespecteerd moeten worden.

In der minne
Reaal ziet dat anders. De opslag voor provisievrije aanvragen is niet vervallen, maar verdisconteerd in het tarief. De verzekeraar erkent wel dat het een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ is dat zowel de renteverhoging door de opslag als de renteverlaging tegelijk zijn doorgevoerd. En Reaal biedt ook aan de zaak in der minne op te lossen en de klagende klant een persoonlijke opslag van 0,2 % toe te kennen.

Geheimhouding
In het voorstel van Reaal aan de klant, dat in het bezit is van Amweb, staat dat, gelet op het individuele karakter van het voorstel geheimhouding een voorwaarde is. Ook moet de klacht bij het Kifid worden ingetrokken. De klant en zijn adviseur die hem in het traject bijstaat, gaan daar niet mee akkoord. Maar de Ombudsman stelt in zijn oordeel dat er, nu de verzekeraar alsnog bereid is om een persoonlijke toeslag toe te kennen, een bemiddelresultaat is bereikt, zonder verder inhoudelijk een oordeel over de werkwijze van Reaal te geven.

Vrijheid
Volgens Thom Hoedemakers, woordvoerder van Kifid, is het een zaak van partijen hoe zij een overeenkomst willen vormgeven. “De Ombudsman geeft op verzoek van partijen zijn oordeel. In dit geval is er een bemiddelresultaat bereikt. Partijen zijn vrij in de manier waarop ze dat vormgeven. En hebben ook de vrijheid om er niet mee akkoord te gaan.” Uiteraard, zegt Hoedemakers, staat het de klant vrij om nog naar de Geschillencommissie te gaan. De klant en zijn adviseur zeggen tegen Amweb die stap nog te overwegen.

Reageer op dit artikel