nieuws

Zeeuwse tussenpersoon twee jaar achter de tralies voor oplichting

Branche

Een 58-jarige tussenpersoon uit Goes is door het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel vanwege grootschalige oplichting. Hij benadeelde zijn slachtoffers voor ruim zes ton. Van de rechter mag hij vijf jaar niet in de financiële sector werken.

Zeeuwse tussenpersoon twee jaar achter de tralies voor oplichting

De financieel tussenpersoon werd in 2011 opgepakt wegens verdenking van grootschalige fraude. Hij bleek meer dan vijftig mensen opgelicht te hebben voor in totaal ruim € 600.000. De rechtbank in Middelburg veroordeelde hem in 2013 in eerste instantie tot vier jaar cel.

Slinks
De tussenpersoon fraudeerde op slinkse wijze bij het afsluiten van levensverzekeringen en spaarkasverzekeringen. Hij kocht polissen stiekem af en betaalde premies niet door aan de verzekeraar. Hij adviseerde klanten bijvoorbeeld om een groot geldbedrag te storten in een zogenaamd premiedepot waaruit hij dan hun premies zou  betalen. Veel gedupeerden kwamen er pas jaren later achter dat ze opgelicht waren, vaak voor tienduizenden euro’s per persoon.

Aegon
Zo wist de Zeeuw Aegon te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag van in totaal ongeveer € 123.000. Hij verstuurde adreswijzigingen van cliënten naar Aegon en gaf vervolgens zijn eigen adres of dat van zijn schoonmoeder op. Vervolgens deed hij een verzoek tot het afkopen van bijvoorbeeld een levensverzekering en ondertekende hij de Akkoordverklaring Opname met een valse handtekening. Volgens Zeeuwse media leefde de oplichter in luxe van het geld en ging er talloze keren van op vakantie, maar inmiddels heeft hij niets meer. Zijn huis is verkocht en hij leeft van een uitkering.

Cel
Van het Hof moet hij twee jaar cel in, dat betekent een halvering van de straf van de rechtbank. De rechter in hoger beroep stelt dat als indicatie voor de op te leggen straf aansluiting moet worden gezocht bij wat gebruikelijk is bij een benadelingsbedrag in de categorie € 500.000 tot € 1.000.000. Volgens het Hof moet dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf met een duur van 18 tot 24 maanden tot uitgangspunt worden genomen.

Schadevergoeding
Ook veroordeelt het Hof de tussenpersoon tot het terugbetalen van ongeveer € 90.000. Niet alle vorderingen zijn ontvankelijk verklaard. Die benadeelden zullen naar de burgelijke rechter moeten, als zij hun geld nog willen terugzien.

Misbruik
Het Hof neemt het de tussenpersoon bijzonder kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem als tussenpersoon in de assurantiebranche werd gesteld. Ook heeft hij het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer mag worden gesteld in de echtheid van stukken verstoord en heeft hij met het witwassen van geldbedragen inbreuk gemaakt op de integriteit van het financiële en economische verkeer. Bovendien heeft hij de belangen van zijn cliënten ondergeschikt geacht aan de behoefte aan eigen financieel gewin en is hij daarbij geraffineerd te werk gegaan.

Diskrediet
Het Hof: “Verdachte heeft het in hem als tussenpersoon in de verzekeringsbranche gestelde vertrouwen ernstig geschonden en zijn beroep in diskrediet gebracht. Daarom zal hem uit het oogpunt van generale en speciale preventie de bijkomende straf van ontzetting uit het recht tot uitoefening van een beroep in de financiële dienstverlening worden opgelegd voor de duur van vijf jaren.”

Reageer op dit artikel