nieuws

Tuchtrecht bankiers per 1 april in werking

Branche

Bankmedewerkers die zich niet aan de gedragsregels houden kunnen vanaf 1 april 2015 ter verantwoording geroepen door het tuchtrecht voor bankpersoneel. De Nederlandse Vereniging van Banken maakte bekend dat met ingang van die datum het tuchtrecht in werking wordt gesteld. 

Tuchtrecht bankiers per 1 april in werking

Dat houdt in dat bankmedewerkers een boete of in het uiterste geval ontslag kunnen krijgen. Dat gebeurt als zij zich niet aan de gedragsregels houden. Per 1 januari treedt de nieuwe code banken in werking, als gevolg daarvan moet bankpersoneel de eed of gelofte afleggen, waarin zij verklaren zich aan de gedragsregels te houden. Deze houden onder meer in dat alle werknemers van banken integer en zorgvuldig werken en de belangen van de klant centraal stellen.

Onderzoek
Naast het bekend maken van de gedragsregels publiceerde NVB ook de resultaten van een consumentenonderzoek. Daaruit bleek dat bankklanten verwachten dat het invoeren van tuchtrecht meer impact zal hebben dan het enkel afleggen van de bankierseed. Van de 540 ondervraagden gaf daarnaast 38% aan dat zij hun bank goed beoordelen, 52% neemt een neutraal standpunt in. Negatieve punten die werden aangestipt waren het beloningsbeleid van banken voor het personeel en het gebrek aan klantgerichtheid, transparantie en concurrentie in de markt.

Reageer op dit artikel