nieuws

Rechter beveelt AFM om boetebesluit te anonimiseren

Branche

De rechtbank Rotterdam heeft de AFM in kort geding bevolen om een boetebesluit, het bijbehorende persbericht en het Twitterbericht te anonimiseren. In de zaak had een financiële dienstverlener verzuimd om aan de AFM mee te delen dat een van zijn beleidsbepalers door de politie was gehoord als verdachte in een strafzaak. Maar volgens de rechter dient het vermelden van de naam van deze financiële dienstverlener geen concreet doel.

Rechter beveelt AFM om boetebesluit te anonimiseren

De rechtbank Rotterdam baseert zich in de uitspraak op het nieuwe recht dat per 1 augustus 2014 geldt voor de publicatie van boetebesluiten. Volgens de voorzieningenrechter schrijft dit nieuwe recht een verdergaande belangenafweging voor dan het oude recht; de gevolgen van volledige publicatie mogen voor de betrokken partij niet onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die met de publicatie worden gediend.

Strafzaak
De boete was al in 2010 opgelegd omdat een van de beleidsbepalers van de financieel dienstverlener in 2008 meerdere malen door de politie was gehoord als verdachte in een strafzaak zonder dat de AFM daarvan op de hoogte was gebracht. “Het is belangrijk dat de toezichthouder op de hoogte is van dergelijke wijzigingen, omdat de betrouwbaarheid van beleidsbepalers buiten twijfel moet staan”, aldus de AFM. De boete (€ 1.000) werd meerdere malen aangevochten, maar werd in 2014 onherroepelijk. De partij in kwestie vocht vervolgens de openbaarmaking van het boetebesluit aan.

Oordeel
De rechter geeft de financieel dienstverlener gelijk. De publicatie van het boetebesluit dient in dit geval uitsluitend het belang van normoverdracht, vindt de rechter en het vermelden van de naam van de financieel dienstverlener dient geen concreet doel. “De AFM heeft niet aannemelijk kunnen maken dat het van belang is nu nog openbaar te maken dat verzoekster niet heeft gemeld dat een beleidsbepaler in 2008 als verdachte is verhoord in een strafzaak, terwijl diens strafzaak in 2010 is geseponeerd, de betrouwbaarheid van deze beleidsbepaler naar het oordeel van de AFM nog steeds buiten twijfel staat en de vergunning van verzoekster per 1 januari 2014 is uitgebreid.” Volgens de rechter heeft de toezichthouder niet aannemelijk gemaakt dat het van belang is de markt specifiek te waarschuwen voor deze marktpartij.

Twitter
De rechter beslist dat de openbaarmaking van het boetebesluit, de beslissing op bezwaar, de basistekst en het bericht op Twitter niet herleidbaar mogen zijn tot de financieel dienstverlener in kwestie.

Reageer op dit artikel