nieuws

PvdA’er eist meer topvrouwen in financiële sector

Branche

PvdA’s Tweede Kamerlid Henk Nijboer schrijft op de website van de politieke partij dat er meer vrouwen aan de top van de financiële sector moet komen. De afspraken, 30% vrouwen aan de top, worden nog lang niet gehaald, stelt de PvdA’er, die dreigt met wetgeving.

PvdA’er eist meer topvrouwen in financiële sector

Nijboer schrijft het stuk naar aanleiding van de besprekingen van de wet beloningsbeleid financiële termijnen. Volgens hem is alleen die wet niet genoeg om de cultuur in de branche te veranderen. Nijboer: “De PvdA wil een einde aan het ‘old boys network’ dat de financiële bestuurswereld nog altijd domineert. Er is meer diversiteit nodig in de top van financiële bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat diverser samengestelde besturen leiden tot betere beslissingen en minder gerichtheid op het eigen belang.”

Vrouwen
Het brengt Nijboer op het beperkte aantal vrouwen bovenin de financiële sector. Bij de vier grootste banken zit op de twintig leden van de Raad van Bestuur één vrouw, bij de vier grootste verzekeraars zijn dat er twee. Nijboer: “Dat is veel te weinig om tegenwicht te bieden aan de zogenoemde apenrotsmentaliteit dit in de sector nog te vaak overheerst. En het is in strijd met wat bankiers en verzekeraars eerder afspraken: 30% vrouwen in de top.”

Nijboer speculeert dat deze afspraken ook omgezet kunnen worden in vaststaande wetten: “De PvdA wil dat bankiers en verzekeraars deze afspraken nakomen. In 2017 moeten de besturen zichtbaar diverser zijn samengesteld. Als er geen wil is, komt er een wet.”

Reageer op dit artikel