nieuws

Kamermeerderheid voor volledige betaling financieel toezicht door sector

Branche

Een Kamermeerderheid steunt het kabinetsvoorstel om de kosten van het financiële toezicht volledig door de sector te laten betalen per 1 januari 2015. Dat bleek op 1 oktober tijdens een debat over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht.

Kamermeerderheid voor volledige betaling financieel toezicht door sector

Tijdens het debat waren de woordvoerders het erover eens dat er een rem moet komen op toekomstige kostenstijgingen. Gezamenlijk geven de AFM en DNB in 2014 ruim € 220 miljoen uit aan het financieel toezicht, een verdrievoudiging sinds 2000. Nu draagt de overheid jaarlijks nog zo’n € 40 miljoen bij aan de kosten voor het financieel toezicht, deze bijdrage komt te vervallen.
Laat toezichthouders een kostenstijging boven de inflatie onderbouwen, suggereert De Vries (VVD). Dijsselbloem is daar positief over en zal een kostenkader opnemen in de wet. Dat geldt ook voor de oproep van D66 en CDA om de toezichthouders aan te zetten tot doelmatiger werken.
Merkies (SP) had als tegenargument: “Is de onafhankelijkheid van de toezichthouders niet in het geding als ze geheel door de sector worden betaald?”

Minister Dijsselbloem van Financiën ontkende niet dat er een maatschappelijk belang meespeelt, maar legde de nadruk op het profijt voor de sector. “Als er grote dingen fout gaan, risico’s worden genomen en schandalen zijn, stralen de financiële kosten en de effecten daarvan ook uit naar de sector als geheel.” Daarbij is het afschaffen van de overheidsbijdrage afgesproken in het regeerakkoord.

Kamer wil mkb ontzien
De toezichtkosten voor kleine financiële ondernemingen dreigen fors te stijgen, vooral bij het uitgeven van eigen aandelen of obligaties. Er komt een ministeriële regeling voor de verdeling van de kosten, zei minister Dijsselbloem. Daarbij zal volgens hem rekening worden gehouden met de grootte van bedrijven.

Perverse prikkel
Van de opgelegde dwangsommen en bestuurlijke boetes mogen de toezichthouders AFM en DNB € 2,5 miljoen zelf houden. PvdA en SP vinden het zuiverder om het volledige bedrag aan boetes in de algemene middelen te laten vloeien. Daar is Van Dijck (PVV) het mee eens, die vreest dat er anders een “perverse prikkel” ontstaat om zo veel mogelijk boetes op te leggen. Van Hijum ziet juist een positieve prikkel als toezichthouders een groter deel zelf mogen houden: de toezichtkosten voor financiële instellingen die zich aan de regels houden, kunnen dan dalen.

De Kamer stemt op 7 oktober over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Reageer op dit artikel