nieuws

INTERVIEW. Adfiz: ‘Succes Finfin zal geen rekensom zijn’

Branche

Voordat een platform als Finfin staat, ben je zeker vijf jaar verder, zegt Adfiz. De intermediairorganisatie is niet ontevreden over de activiteit op het klantenplatform dat nu bijna een jaar draait. “We liggen op koers. Onze ambitie is de klant helpen om betere keuzes te maken. Vertrouwen van klanten, dat is het doel. We hebben geen harde commerciële targets.”

INTERVIEW. Adfiz: ‘Succes Finfin zal geen rekensom zijn’

Het aantal Finfin-bezoekers lag in augustus op een kleine 21.000. En in september is dat aantal hopelijk weer iets gegroeid, zegt Enno Wiertsema, sinds mei adjunct-directeur van Adfiz. “Er ligt geen precedent, dus het is lastig om targets te stellen. Dat doen we met een goeie ‘educated guess’. Maar tot dusver zijn we tevreden, want er zit groei in. Kijk, een platform als Finfin staat niet binnen een jaar, we hebben een bepaalde ambitie. Daar moet je zeker vijf jaar voor uittrekken.”

Wat is precies die ambitie?
“De klant helpen om betere keuzes te maken in het woud van financiële vraagstukken. De directe aanbieders doen voorkomen alsof het allemaal niet zo moeilijk is. Klik hier, en klaar ben je. De klant die zich op internet oriënteert, krijgt een verhaal dat wordt gedomineerd door de laagste prijs. Dat is makkelijk, want een meer inhoudelijk verhaal wordt al snel ingewikkeld en dan haakt de klant af. Met Finfin willen we bereiken dat de klant gaat nadenken. Wij willen handvatten bieden om de juiste keuze te maken. Op welke aspecten moet ik als klant letten? Kan ik die keuzes zelf maken of heb ik hulp nodig? De klant weet niet wat hij niet weet. Wij willen daarbij helpen zodat hij beseft dat het verstandig kan zijn om advies in te winnen. En we bieden de mogelijkheid om gratis en anoniem een vraag te stellen. Drie adviseurs mogen reageren volgens het principe wie eerst komt, eerst maalt en de klant neemt zelf contact op met de adviseur die hij het beste antwoord vindt geven.”

Er werden in augustus 249 vragen gesteld. Is dat genoeg?
“Ook dat aantal groeit, in augustus zagen we een toename van 67% ten opzichte van juli. Maar de vraagmodule is slechts een onderdeel van Finfin. Nu staat-ie heel prominent op de homepage, misschien moeten we dat veranderen.”

Ik hoorde van een adviseur dat hij 58 vragen had beantwoord, en slechts één betaalde adviesopdracht had binnengehaald. Niet een heel beste conversie.
“Er zijn bij wijze van spreken ook leden die tien vragen beantwoorden en een conversie van acht hebben. Maar daar gaat het niet om, wij hebben geen harde commerciële target met Finfin. Het succes is geen rekensom. Dat is meteen het grootste misverstand over Finfin.”

Dat merken jullie vaker?
“De leden hebben het daarover. De meeste vragen die we krijgen gaan over het aantal vragen en de contactverzoeken. Geen lid vraagt hoe het bijvoorbeeld staat met de naamsbekendheid van Finfin. Maar als wat wij willen lukt, en dat zal lukken, dan krijgen klanten meer vertrouwen in financieel advies. En dat levert pas echt wat op. Dit is een investering, het hoeft niet binnen een jaar worden terugverdiend.”

Maar kennelijk willen de leden toch graag geld verdienen.
“Dat is ook heel begrijpelijk. Het is goed dat we hierover in gesprek zijn, dat is alleen maar waardevol. Ik denk ook dat leden nog beter moeten leren hoe ze het beste kunnen antwoorden. Ik ken trouwens ook een lid dat heel veel vragen leest en beantwoordt omdat hij op die manier feeling houdt met wat er speelt onder consumenten. Dat is voor hem al heel nuttig. Maar Finfin is veel meer. Het is ook de community waarop leden met elkaar kunnen leren over online marketing. Ook is het een bron van informatie voor hun klanten. Er staat heel veel waardevolle content op die de leden in hun eigen nieuwsbrieven, website en social media kunnen gebruiken. Meer dan de helft van de leden doet er inmiddels iets mee.”

Het succes is geen rekensom. Maar hoe meet je het dan wél?
“Dat is een combinatie van factoren. Het gaat om meer vertrouwen in de markt in het algemeen en meer vertrouwen in Adfizleden in het bijzonder. Ook zullen we het succes afmeten aan het aantal leden dat er gebruik van maakt en het aantal nieuwe leden dat we er mee hopen aan te trekken. Uiteindelijk moet het leiden tot meer vertrouwde adviseurs. En natuurlijk is het meegenomen als de vraagfunctie ook direct leidt tot meer betaalde adviesopdrachten.”

Waarom niet aangesloten bij bestaande platforms als Advieskeuze.nl. Finfin heeft inclusief ontwikkelkosten toch al een miljoen euro gekost.
“Ons platform heeft een andere doelstelling dan bijvoorbeeld Advieskeuze.nl. Wij willen niet alleen dat de klant een adviseur vindt, maar ook dat hij zijn keuzes op volledige informatie kan baseren. Bovendien: iedereen heeft toch een eigen verhaal. Het is voor ons belangrijk dat dit voor de Adfizleden exclusief toegevoegde waarde biedt.”

Wat zijn de plannen voor verdere ontwikkeling?
“De informatie moet uitgebreid worden. Wat er staat is nog lang niet dekkend, We hebben nu een themakalender gemaakt voor de particulier en het kleine mkb. Ook moeten meer leden actief worden. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan bloggen op Finfin. Leden moeten ook gaan werken aan de vindbaarheid via de eigen site en zo moet het netwerk zo groot mogelijk worden. We gaan binnenkort een nulmeting doen naar de naamsbekendheid van Finfin en naar de net promotor score. Vooral dat laatste is een belangrijke indicator: bevelen consumenten de site aan anderen aan?”

Hoe krijg je de leden actiever?
“Op allerlei manieren. We bellen ze ook gerust op om te vragen waarom ze nog niet actief zijn. Heel vaak is het misverstand dat Finfin is bedoeld om leads te genereren. Maar het is juist ook bedoeld om bestaande klanten te voorzien van informatie over life-events zodat ze beter bediend kunnen worden. Soms moeten we ze gewoon even op weg helpen. Als het kwartje valt dat Finfin gaat om vertrouwen en de waarde van advies, neemt de wil om actief mee te doen meestal heel snel toe.”

Reageer op dit artikel