nieuws

Hoe gaat Adfiz 2020 halen?

Branche

Hoe gaat Adfiz 2020 halen? Dat is de weinig optimistische titel van de mail die intermediairkoepel Adfiz aan haar leden stuurde om ze uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden die alvast het Meerjarenplan willen inzien moeten naar Amersfoort komen; vanwege de vertrouwelijkheid wordt het plan niet digitaal verspreid.

Hoe gaat Adfiz 2020 halen?

Het pad richting 2020 kent veel uitdagingen, schrijft Adfiz aan haar leden. “Voor u. Maar zeker ook voor Adfiz. Het bestuur heeft haar visie op 2020 gevormd. We weten wat nodig is om ook dan nog een sterke beroepsgroep met een sterke branchevereniging te zijn. En dat is niet weinig.”

Inzage
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 november wordt het Meerjarenplan 2015-2020 uitgebreid toegelicht. Daarin staat meer over de activiteiten en doelstellingen die Adfiz op de agenda wil zetten. Leden krijgen het plan en de bijbehorende begroting voor 2015 niet toegestuurd. De stukken liggen ter inzage op het Adfiz-kantoor in Amersfoort. “Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie zullen wij het Meerjarenplan en de begroting niet digitaal verspreiden.”

Reageer op dit artikel