nieuws

Femke de Vries nieuwe secretaris-directeur DNB

Branche

De Nederlandsche Bank verandert per 1 november haar organisatie. Zoals bekend is de top van het bedrijf afgeslankt vanwege de invoering van het Europees bankentoezicht. Femke de Vries wordt benoemd tot de nieuwe functie van secretaris-directeur. Zij gaat het gehele interne bedrijf leiden, waaronder de kwaliteitsbewaking van het toezicht, Finance en ICT en de interne bedrijfsvoering, en zal waken over de effectieve besturing van DNB.

Femke de Vries nieuwe secretaris-directeur DNB

Deze nieuwe positie van secretaris-directeur is volgens de toezichthouder gecreëerd in verband met de nieuwe portefeuilleverdeling van de directie. De DNB-directie gaat zoals eerder bekend werd gemaakt terug van vijf naar vier directieleden. Aanleiding hiervoor is het eerder aangekondigde vertrek van directielid Joanne Kellermann. Ingegeven door de Europeanisering van het bankentoezicht, met een gedeeltelijke overdracht van de beslissingsbevoegdheid naar de ECB, kiezen de directie en Raad van Commissarissen ervoor om het aantal directieleden tot vier te beperken.

Corruptie
Femke de Vries (1972) krijgt in de nieuwe functie van secretaris-directeur de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. De Vries werd per 2011 benoemd tot divisiedirecteur Toezicht expertisecentra. Onlangs sprak ze nog in een interview met am:magazine over het gevaar van corruptie. “Ergens waar een grote zak geld staat en waar een bepaalde graad van vrijheid is, daar kan het fout gaan. Verzekeraars moeten dat meenemen in hun risicomanagement en bij het minste signaal optreden. De mensen aan het roer, die moeten dat doorleven. Ik heb een goed voorbeeld gezien waarbij een bestuurder na een incident een emotionele brief naar alle werknemers stuurde. Zoiets werkt. Een moreel appel en zero tolerance, dat is de juiste aanpak wat mij betreft.”

Nieuwe divisies
DNB heeft verder een aantal nieuwe divisies ingericht: on-site toezicht en bancaire expertise, toezicht nationale instellingen, toezicht horizontale functies en integriteit en toezicht Europese banken.

Reageer op dit artikel