nieuws

‘Cultuur verzekeraars voorkomt ingrijpende veranderingen’

Branche

Verzekeraars over de hele wereld krijgen steeds meer oog voor de digitale mogelijkheden om hun producten te vermarkten, blijkt uit onderzoek van KPMG. Maar volgens William Koot, partner bij KPMG IT Advisory, zijn verzekeraars niet in staat om ingrijpende veranderingen door te voeren.

‘Cultuur verzekeraars voorkomt ingrijpende veranderingen’

“Verzekeraars geven in het algemeen de verouderde IT-systemen de schuld van het feit dat ze er maar niet in slagen om echt data gedreven te worden”, zegt Koot. “De werkelijke reden wordt echter gevormd door het feit dat bij de bedrijven een cultuur heerst die dit soort ingrijpende veranderingen in de weg staat. Deze cultuur voorkomt in het algemeen dat de verzekeraars erin slagen om de grote hoeveelheden data waarover zij beschikken worden omgezet in een effectieve strategie gericht op de consument.”

Ingrijpende vernieuwingen
Toch maken verzekeraars wel steeds meer stappen in de digitaliseringsslag. Zo geeft bijna 70% aan dat hun digitale strategie verder gaat dan de website alleen. Ruim 80% gaat technologie inzetten om de relatie met de klant structureel te verbeteren en meer dan de helft wil de digitale technologie gebruiken om nieuwe markten te betreden. De intenties zijn nodig, want slechts 30% van de ondervraagde verzekeraars geeft aan dat alle digitale initiatieven op dit moment volledig afgestemd zijn op de strategische doelstellingen van de onderneming. Daarom wil bijna de helft de komende drie jaar ingrijpende vernieuwingen doorvoeren.

Koot wijst voor de oorzaak van de achterliggende ontwikkeling naar de bedrijfscultuur en verouderde systemen: “Verzekeraars groeien in het algemeen door overnames, hetgeen weliswaar leidt tot één gezamenlijk merk, maar ook tot veel individuele bedrijven en veel verschillende systemen. De integratie van deze veelal verouderde systemen wordt vaak op de lange baan geschoven omdat het bestuur meer oog heeft voor het behoud van de marges en de winstgevendheid. Hoewel verouderde systemen die niet compatibel zijn het voor een verzekeraar lastig maken om een totaal beeld te krijgen van alle data die beschikbaar zijn, vormen zij niet het kernprobleem. De onderliggende oorzaak wordt in veel gevallen gevormd door de cultuur en het feit dat de gemiddelde verzekeraar vooral aandacht heeft voor het beleid en de systemen vooral gericht zijn op specifieke producten en in veel mindere mate op de consument.”

Reageer op dit artikel